Please choose Language or Country
or
Na své 260 km dlouhé pouti Dolním Rakouskem prochází Dunaj různými krajinami:  Z historické oblasti Nibelungengau pokračuje proud do oblasti světového kulturního dědictví Wachau, rozkládající se od Melku až po Krems.
Tento region má skutečné kulturní poklady a je mezinárodně proslulou vinařskou oblastí.

Rovněž známé pro svá vína jsou sousední oblasti údolí Kremže a Wagram. Tady se krajinou severně od Dunaje vine sprašový zlom. Kolem čtyřlístku měst Traismauer, Tulln, Stockerau a Korneuburg se rozprostírají širé pláně Tullnského Podunají. Přes Vídeň pak teče Dunaj do oblasti římského tábora Carnuntum a Moravského Pole, kolem barokních zámků, archeologického parku Carnuntum a národního parku Dunajské luhy. Také v Dolním Rakousku podávají archeologické nálezy a zbytky zdí svědectví o římských limes (hraničních cestách): v Mautern, v Zeiselmauer a na území dnešní obce Petronell. 
www.donau.com

Pamětihodnosti v okolí:

image copyrights

The main purpose of the two main domains www.austria.info and www.austriatourism.com is the promotion of Austria as a holiday destination.