Please choose Language or Country
or
Během své staletí trvající vlády zanechali Habsburkové množství působivých staveb. Ve Vídni putují návštěvníci po stopách císařského domu prakticky po celém vnitřním městě. Stojí zde i jeden z nejhonosnějších zámků na světě: Schönbrunn. Dědictví imperiální minulosti Rakouska je však přítomno po celé zemi. Při cestě po stopách Habsburků v Rakousku.

Před 100 lety bylo Rakousko ještě pod vládou Habsburků. Vídeň tehdy byla zeměpisným středem Evropy. Pod vládou habsburské koruny se nacházeli Němci, Češi, Maďaři, Slováci a Bosňané. „Rakousko usnulo jako obr a probudilo se jako trpaslík“, popisuje satirik Heinrich Steinfest poněkud posměšně rozpad císařství a mnohonárodnostního státu.

Zdá se však, jakoby císařské dědictví bylo stále živé. Protože Rakousko dnes stejně jako tehdy v sobě spojuje četné kultury a protože Habsburkové zanechali množství impozantních staveb napříč celou zemí. Předně ve Vídni, kde měli v Hofburgu svou rezidenci. Odtud řídil nejdéle panující císař, František Josef I., osudy podunajské monarchie po celých 68 let (1848 – 1916). Císařovna Sisi (1837 – 1898), zářící celebrita c. a k. monarchie, se nicméně zdá být i dnes všudypřítomná. Muzeum Sisi a Císařské apartmány zprostředkují působivý vhled do soukromého života císařského páru, obdivovat je zde možné například i originál posmrtné masky zavražděné císařovny.

V Augustiniánském kostele na náměstí Josephsplatz uzavírali Habsburkové sňatky. Také pohřby byly slavnostní: v Císařské hrobce je pochováno 12 císařů a 19 císařoven a královen. Tím živějším symbolem monarchie je barokní zámek Schönbrunn, který je spolu se svými nádhernými zahradami součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Císařové žili v létě v nesčetných zámeckých komnatách. Salony a obytné místnosti císařské rodiny můžete navštívit i dnes.

Léto trávili Habsburkové daleko od metropole v Bad Ischlu. Zde císař odpočíval po vládnutí. Habsburkové však zanechali své dědictví nejen ve formě nádherných staveb ale také v rakouské mentalitě. Četné kulturní vlivy a styly, které byly před 100 lety spojeny v mnohonárodnostním státě, jsou ještě dnes u lidí citelně patrné. Dalo by se také říci: mnohé z monarchie přetrvalo v duši Rakušanů.

Známá místa spjatá s Habsburky v Rakousku
Imperiální procházka Vídní

image copyrights

The main purpose of the two main domains www.austria.info and www.austriatourism.com is the promotion of Austria as a holiday destination.