Please choose Language or Country
or

Reprezentační prostory Albertiny

Reprezentační prostory Albertiny zahrnují 21 komnat ve dvou podlažích tohoto městského paláce. Jejich centrem a výkladní skříní je Sál múz, který z obou stran obklopují panské obytné komnaty.
Kromě výstav umění nabízí Albertina – největší habsburský obytný palác – svým návštěvníkům pohled do dobové atmosféry panského sídla.

Reprezentační prostory Albertiny zahrnují 21 komnat ve dvou podlažích tohoto městského paláce. Jejich centrem a výkladní skříní je Sál múz, který z obou stran obklopují panské obytné komnaty. K vybavení exkluzivním mobiliářem ve stylu Ludvíka XVI. došlo za sasko-těšínského vévody Alberta. Nábytek pochází z francouzských královských dvorních dílen v Paříži a ve Versailles a byl původně zhotoven pro Albertův bruselský sídelní zámek Laeken.

Albertův dědic, arcivévoda Karel, inicioval v roce 1822 novou úpravu vnitřního zařízení ve stylu francouzského empíru a pověřil vídeňskou manufakturu Josepha Danhausera (1780-1829), aby vybavila palác přepychovým nábytkem a umělecky zpracovanými parketovými podlahami.

Po dokončení rozsáhlých restaurátorských prací reprezentativních místností v roce 2008 se návštěvníci historických prostor Albertiny s exkluzivním vnitřním zařízením mohou opět vydat do vznešeného světa epochy klasicismu a utvořit si věrnou představu o tehdejším životě vysoké šlechty v habsburském městském paláci.
 
Kontakt:
Albertina
Albertinaplatz 1
1010 Wien
www.albertina.at

Otevřeno:
denně od 10:00-18:00 hodin
středa do 21:00 hodin

Vstupenky do stálé expozice, na aktuální výstavy a do habsburských reprezentačních místností (kombinované vstupenky) si můžete objednat na webové stránce Albertiny www.albertina.at/ticket-shop.

Naše tipy pro návštěvníky Vídně

copyrights obrázků

Účelem dvou hlavních domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagace Rakouska jako prázdninové destinace.