Please choose Language or Country
or

Kulty Keltů

Můžete se stát „keltským válečníkem", „keltským knížetem" či „druidem". Podle vašeho výběru se pak odvíjí další denní program v „Zemi Keltů – celtovation" ve Schwarzenbachu na jih od Vídně, na pomezí Dolního Rakouska a Burgenlandu.

Takže buď se vydáte dobývat hradby, hledat místa, obdařená silou a mocí, jako proutkař objevovat pramen vody, péci chleba v kamenné peci, pomalovávat tělo barvami či pracovat s tónem - nebo to vše dohromady.

Poté, co byly v malé vesničce Schwarzenbachu na okraji regionu Bucklige Welt učiněny 3.000 let staré archeologické nálezy, datované do doby Keltů, nezůstal zde doslova kámen na kameni. Bylo zrekonstruováno celé keltské opevnění a v nejvyšším bodě postavena 26 metrů vysoká muzejní věž. Ve vchodě do věže jsou vystaveny četné nálezy z doby bronzové a železné. V tomto traktu lze také spatřit hrob a dětské kosterní pozůstatky, které byly odkryty při vykopávkách v roce 1998 a na stejném místě zase pohřbeny.

Ve Schwarzenbachu vzniká také již po několik let keltské městečko s budovami z pozdní doby železné. Keltská usedlost s obytnými domy a hospodářskými budovami je znovu budována podle původních originálů.

Probíhající archeologické vědecké vykopávky Vídeňské univerzity odhalují stále více dat a artefaktů, které představují hodnotný přínos k odhalování dějin osídlování a kutlury pozdní doby železné na území východního Rakouska.

Vstup do areálu činí  € 1 pro děti a zahrnuje vstup do keltského muzea v přírodě, náklady na materiály a průvodce pro děti.

www.schwarzenbach.at

copyrights obrázků

Účelem dvou hlavních domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagace Rakouska jako prázdninové destinace.