Please choose Language or Country
or
Blockheide je vřesoviště v severozápadní části kraje Waldviertel (téměř na hranici s Českou republikou) s různorodou krajinou a s kombinací luk, polí a smíšených lesů tak typickou pro kulturní krajinu tohoto zemědělského regionu.
Na severu se viklají kameny – přírodní park Blockheide-Eibenstein
Pro zdejší krajinu jsou charakteristické volně rozeseté obří žulové balvany podivuhodných tvarů. Z procházky po přírodním parku Blockheide s jeho originálním životním prostředím se stane výlet do světa pohádek a pohádkových bytostí. Fantazii velkých i malých návštěvníků probouzejí balvany roztodivných tvarů a podob, jako kámen-houba, viklan, skřítkův kámen nebo ďáblův bochník, a pověsti, které se k nim vážou.
www.blockheide.at

Bildrechte

Österreich Werbung betreibt unter den Hauptdomains www.austria.info bzw. www.austriatourism.com Websites, die in erster Linie der Bewerbung Österreichs als Fremdenverkehrsland dienen.