Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

Pravidla soutěže o poukaz na lyžařskou dovolenou ve Vorarlbersku

Lyžař v lyžařské oblasti Lech-Zürs, Vorarlbersko © Lech-Zürs Tourismus GmbH
Úplná pravidla soutěže

I. Obecná ustanovení


(1) Soutěž "Vyhrajte lyžařský pobyt ve Vorarlbersku" o poukaz na lyžařskou dovolenou ve Vorarlbersku, blíže specifikovaný na internetovém portálu www.austria.info/cz v on-line soutěžním formuláři (dále jen "soutěž"), probíhá na území České republiky.

(2) Účastníkem soutěže se stává každý čtenář, starší 18 let, který akceptuje pravidla soutěže.

(3) Organizátorem soutěže je společnost Österreich Werbung - organizační složka, IČ: 416 92 331, DIČ: 001-416 92 331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74303 (dále jen "organizátor").

(4) Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci.

(5) Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

(6) Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu pravidel soutěže, včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.

(7) Vymáhání výher právní cestou je vyloučeno.

(8) Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

(9) Každý účastník se soutěže může zúčastnit pouze jednou, v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.

(10) Do hodnocení bude zařazen každý účastník, který v odpovědi na soutěžní otázky uvede všechny požadované identifikační údaje, vyjádří výslovně souhlas s jejich použitím pomocí zaškrtnutí příslušného políčka
v odpovědním on-line formuláři a uvede odpověď na všechny soutěžní otázky.

(11) Vyrozumění výherců a informace o ceně budou zaslány elektronickou poštou.

(12) Pokud si výherce výhru nevyzvedne do 10 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.

(13) Výhra nad 10.000,- Kč představuje částku po zdanění srážkovou daní.

(14) Zaškrtnutím souhlasu s použitím osobních údajů a odesláním odpovědi na soutěžní otázky poskytuje účastník soutěže organizátorovi souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, poštovní a e-mailovou adresu zpracovával pro marketingové účely, tedy za účelem zaslání informací o dovolené v Rakousku.

(15) Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje shora uvedené společnosti souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využila pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže

(1) Soutěž probíhá od 31. ledna 2014 do 16. února 2014 včetně.

(2) Odpověď mohou účastnící posílat výhradně prostřednictvím on-line soutěžního formuláře uvedeného v hl. I. odst (1) těchto Pravidel.

(3) Výherce určí správná odpověď na první soutěžní otázku a nejpřesnější odpověď na druhou (tipovací) otázku. Pořadí v soutěži určuje za předpokladu správné odpovědi na první soutěžní otázku přesnost tipu v odpovědi na druhou (tipovací) otázku.

(4) V případě shodných odpovědí je rozhodující datum odpovědi. V případě shody v datu určuje výherce čas doručení soutěžního formuláře organizátorovi.

(5) Datem odpovědi se rozumí datum a čas doručení on-line soutěžního formuláře uvedeného v hl. I. odst (1) těchto Pravidel organizátorovi.


III. Předání a přidělení výher
(1) Organizátor kontaktuje výherce prostřednictvím emailu.