Kulty Keltů

Můžete se stát „keltským válečníkem", „keltským knížetem" či „druidem". Podle vašeho výběru se pak odvíjí další denní program v „Zemi Keltů – celtovation" ve Schwarzenbachu na jih od Vídně, na pomezí Dolního Rakouska a Burgenlandu.

čtěte více zde