Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

Pravidla soutěže: „Přivoňte si, tipujte a vyhrajte letní dovolenou v Rakousku!"

Úplná pravidla soutěže

I. Obecná ustanovení


(1) Soutěž "Přivoňte si, tipujte a vyhrajte letní dovolenou v Rakousku" o 6 pobytů v Rakousku, blíže specifikovaných na internetovém portálu www.austria.info/cz v on-line soutěžním formuláři (dále jen "soutěž"), probíhá na území České republiky.

(2) Účastníkem soutěže se stává každý čtenář, starší 18 let, který akceptuje pravidla soutěže.

(3) Organizátorem soutěže je společnost Österreich Werbung - organizační složka, IČ: 416 92 331, DIČ: 001-416 92 331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74303

(4) Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Österreich Werbung a jejich rodinní příslušníci.

(5) Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

(6) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže, včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.

(7) Vymáhání výher právní cestou je vyloučeno.

(8) Ve sporných případech si Österreich Werbung vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

(9) Každý účastník se soutěže může zúčastnit pouze jednou, v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.

(10) Do hodnocení bude zařazen každý účastník, který v odpovědi na soutěžní otázky uvede všechny požadované identifikační údaje, vyjádří výslovně souhlas s jejich použitím pomocí zaškrtnutí příslušného políčka v odpovědním kuponu nebo v odpovědním on-line formuláři a uvede odpověď na všechny soutěžní otázky.

(11) Vyrozumění výherci a informace o ceně budou zaslány elektronickou poštou.

(12) Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 21 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.

(13) Výhra nad 10.000,- Kč představuje částku po zdanění srážkovou daní.

(14) Zaškrtnutím souhlasu s použitím osobních údajů a odesláním odpovědi na soutěžní otázky poskytuje účastník soutěže organizátorovi souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, poštovní a e-mailovou adresu zpracovával pro marketingové účely, tedy za účelem zaslání informací o dovolené v Rakousku.

(15) Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje shora uvedené společnosti souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využila pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže

(1) Soutěž probíhá od 16. března 2012 do 8. června 2012 včetně.

(2) Odpověď mohou účastnící posílat prostřednictvím odpovědního kuponu (dále jen „Kupon“), který je součástí letáčku "zavřete oči, vydejte se na cestu a vyhrajte 6x dovolenou v Rakousku“, na adresu Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung, uvedenou na kuponu. Kupon je možné poslat také faxem na číslo +420 222 210 256 nebo elektronickou poštou na adresu info@rakousko.com. K odpovědi na soutěžní otázky je možné použít také on-line soutěžního formuláře

(3) Výherce určí nejpřesnější odpověď na tipovací otázku. Pořadí výherců určuje přesnost tipu.

(4) V případě shodných odpovědí je rozhodující datum odpovědi. V případě shody v datu určuje výherce los.

(5) Datem odpovědi se rozumí v případě:

a) soutěžního kuponu zaslaného poštou: datum podacího poštovního razítka.
b) kuponu zaslaného faxem: datum a čas odeslání faxu.
c) kuponu zaslaného elektronickou poštou: datum a čas odeslání e-mailu s přiloženým kuponem.
d) soutěžního on-line formuláře: datum a čas jeho doručení organizátorovi soutěže.

(6) Údaj, rozhodný pro hodnocení odpovědí na tipovací otázku je počet fanoušků na české fanpage austria.info na Facebooku (http://www.facebook.com/dovolena.rakousko) ke dni 15.6. 2012. Rozhodující je číselný údaj o počtu fanoušků uvedený na výše uvedeném portálu 15.6. 2011 ve 12:00:00 hod.

• Uzávěrka k zasílání odpovědí je pátek, 8. června 2012.

III. Předání výher
(1) Výherce kontaktuje Österreich Werbung prostřednictvím emailu.