Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

Skanzeny v Dolním Rakousku

V Dolním Rakousku na návštěvníky čeká například unikátní skanzen Petronell, který je součástí archeologického parku Carnuntum.

Archeologický park Carnuntum © Archäologischer Park Carnuntum
Skanzen Petronell - archeologický park Carnuntum
Skanzen Petronell je součástí archeologického parku Carnuntum u Vídně a představuje rekonstrukci  života místního venkovského obyvatelstva v římské éře. V areálu probíhá stále výzkum a návštěvníci mohou přihlížet při práci archeologů. Součástí skanzenu je římská bylinková zahrádka, rekonstrukce římské kuchyně, tržního stánku, obytného domu se zahradou a funkčního římského stavebního jeřábu.
www.carnuntum.co.at


Skanzen kraje Weinviertel
Vesnický skanzen - "Museumsdorf" Niedersulz
Největší skanzen v Dolním Rakousku (na sever od Vídně) má rozlohu 20 hektarů. Na této ploše stojí kolem 80 původních budov, mezi nimiž jsou řemeslnické domky i selská stavení, mlýn, hřbitov a čtyři kaple, které byly svezeny z celého kraje Weinviertel a v původní podobě znovu postaveny v Niedersulzu.

Ve skanzenu se nachází na 80 stavení, která byla od roku 1980 shromažďována na různých místech regionu Weinviertel.
Návštěvník skanzenu jakoby se ocitnul v čase zpátky ve Weinviertelu okolo roku 1900. Podél potoka Sulzbach je rozložena vesnice, vedle  obytných a hospodářských stavení stojí řemeslnické dílny, tři kapličky a mlýn. Předzahrádky byly osázeny podle dobových pramenů bylinkami do kuchyně i pro léčebné účely, květinami a 400 různými druhy zeleniny, včetně těch, které dnes již témeř neznáme.
www.museumsdorf.at


Germánský dvorec Elsarn
V Elsarnu (asi 60 km od Znojma) byl rekonstruován germánský selský dvůr, jak asi vypadal ve 2. a 3. století v oblasti na sever od Dunaje. Uprostřed dvorce stojí obytná budova s pecí a s napodobeným nábytkem, nástroji, nářadím a kuchyňskými potřebami z epochy římského císařství. Ve vedlejších zahloubených domech se předvádějí typická řemesla: tkalcovský stav, kyvný soustruh na zpracování dřeva, kostí a paroží. Pod přístřeškem dalšího zahloubeného domu stojí dobové včelí úly vydlabané z kmenů.
www.freilichtmuseum-elsarn.at


Prehistorické muzeum Asparn/Zaya
Skanzen v Asparnu u českých hranic (Brno-Vídeň) je živou učebnicí dějepisu. Jsou zde rekonstruována obydlí z  doby kamenné, bronzové a železné. Od zimního tábořiště lovců mamutů vede okružní trasa k obydlí z mladší doby kamenné s obilným polem a studní. Dále jsou tu  k vidění hutě z doby bronzové, mohylový hrob a další rekonstrukce prehistorických objektů.
www.mamuz.at