Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

Skanzeny v Horním Rakousku

V Horním Rakousku se můžete vydat hned do několika skanzenů. Jmenovat můžeme třeba keltskou vesnici Mitterkirchen poblíž Lince nebo skanzen Großdöllnerhof u Freistadtu.

Skanzen Schmiedleithen v Horním Rakousku © Freilichtmuseum Schmiedleithen
Keltská vesnice Mitterkirchen
Ve vesnici z doby kultury halštatské v Mitterkirchenu poblíž Lince je ve 20 rekonstruovaných objektech zachycen život lidí před více než 2700 lety. V přístupném mohylovém hrobě si mohou návštěvníci udělat názornou představu o pohřebních rituálech z této epochy.
www.keltendorf-mitterkirchen.at


Skanzen Sumerauerhof
Na statku Sumerauerhof u St. Florianu poblíž Lince se až do sedmdesátých let hospodařilo, teprve pak byly objekty přeměněny na skanzen. V působivém, dobře zachovaném „čtyřhranném“ statku uprostřed sadu starobylých jabloní a švestek se předvádějí typické selské práce a činnosti z Horního Rakouska: jsou tu vlastní jatka, velká pec, výroba jablečného moštu, typického pro tento kraj, žentour s mlátičkou a koňská maštal. Statek se světnicí obloženou dřevem, kterou si lze také pronajmout, a s částečně originálními obytnými místnostmi nabízí pohled do života zámožných sedláků z oblasti kolem města St. Florian koncem 19. století.
www.sumerauerhof.at


Skanzen Großdöllnerhof
Großdöllnerhof u Freistadtu představuje asi 400 let starý „třístranný“ statek z oblasti Mühlviertel. Zachovala se zde původní podoba obytných místností, které představují ukázku chudších selských poměrů. Společný život rodiny se odehrával – především v zimě – ve světnici. Vedle ní se nachází kuchyně a ložnice rodičů, přičemž centrem všech tří místností jsou velká kachlová kamna. Pod heslem „dívat se a vyzkoušet si“ se tu kromě možnosti samostatného procházení konají prohlídky s průvodcem, různé tematické expozice a předvádění starých řemesel na téma „výlet do minulosti“.  Na statku Großdöllnerhof se konají rovněž různé další výstavy a v někdejší stodole se prodávají biopotraviny, potřeby na outdoorové aktivity a knihy o přírodě.
www.doellnerhof.at

 

Skanzen Schmiedleithen
Dvě zkřížené kosy na  domovním znamění dávají návštěvníkům skanzenu Schmiedleithen u Leonsteinu tušit, na jakou výrobu byla kovárna až do roku 1967 určena.
www.schmiedleithen.at