Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

Skanzeny v Korutanech

Nejznámějším skanzenem v Korutanech je skanzen Maria Saal v historicky významném srdci Korutan nedaleko Klagenfurtu. Je to zárověň nejstarší muzeum tohoto druhu v Rakousku.

Skanzen Maria Saal - Kärnten © Freilichtmuseum Maria Saal - Kärnten
Skanzen Hemmaberg
Na hoře Hemmaberg u obce Globasnitz v jižních Korutanech byly při vykopávkách objeveny unikátní pozůstatky raně křesťanského poutního místa z 5. a 6. století s kostelem, domem pro poutníky a dalšími budovami. Pro turisty je připravena přehledná trasa po nejdůležitějších místech archeologického areálu.
www.museum-globasnitz.at


Skanzen Maria Saal
Skanzen Maria Saal je nejstarším muzeem tohoto druhu v Rakousku a leží v historicky významném srdci Korutan nedaleko Klagenfurtu. V areálu stojí selská stavení a statky z různých částí spolkové země, v nichž si návštěvníci mohou udělat představu o bydlení a hospodaření na venkově v minulých staletích. V takzvaném „průmyslovém areálu“ se nacházejí mlýny, pila, milíře a vápenka. Občerstvení zajišťuje vesnický hostinec. V okružní trase po skanzenu je  zapojena také naučná stezka, která návštěvníky seznámí s typickými místními  rostlinami a biotopy.
www.freilichtmuseum-mariasaal.at