Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

Cesta císařů a králů krok za krokem

Podél Dunaje se táhnoucí Cesta císařů a králů vede od středověkého Řezna přes Pasov, Linec, Vídeň a Bratislavu až do Budapešti a spojuje kulturní města, historické skvosty a krásné krajiny.

Panoramatický pohled na Dunajskou smyčku © Tourismus GmbH Weissenbrunner
Dunaj
Dunaj: Cesta císařů a králůvíce
Zámek Regensburg © ARGE Straße der Kaiser und Könige
Město Řezno - světové kulturní dědictví UNESCO
Město Řezno - světové kulturní dědictví UNESCOvíce
Pasov - výhled na Dunaj © Mario Ferrarese
Pasov: Město tří řek
Pasov leží na soutoku Dunaje, Innu a Ilzuvíce
Dunajská kulturní míle - pohled za osvětlené kulisy se vyplatí! © Linz Tourismus / Johann Steininger
Linec.proměňuje
Linec - evropské hlavní město kultury 2009více
Podunajská cyklostezka v Horním Rakousku © wwwuppertal
Dunaj - Horní Rakousko
Dunaj - Horní Rakouskovíce
Pohled na Dunaj v Dolním Rakousku © ARGE Straße der Kaiser und Könige/Creativelena
Dunaj - Dolní Rakousko
Dunaj - Dolní Rakouskovíce
Pohled na Radniční náměstí s vídeňskou radnicí © Wien Tourismus
Vídeň
Vídeň se svou imperiálně nostalgickou atmosférouvíce
Dunaj - Bratislava © Bratislava Tourist Board
Bratislava
Bratislava - Na křižovatce tří kulturvíce
Pohled přes Dunaj v Budapešti ©  bruxelles5
Maďarsko
Po Dunaji do Maďarskavíce
Skrýt podrobnosti

Dunaj

Dunaj: Cesta císařů a králů

Podél Dunaje se táhnoucí Cesta císařů a králů vede od středověkého Řezna přes Pasov, Linec, Vídeň a Bratislavu až do Budapešti a spojuje kulturní města, historické skvosty a krásné krajiny.

Cestovat po ní lze autem, vlakem nebo karavanem, na kole po Dunajské cyklostezce, pěšky po dálkové turistické trase Donausteig (z Pasova do Greinu) nebo po vodě některou z lodí Dunajské flotily.
Podle výběru dopravního prostředku je vhodná po celý rok, ale nejkrásnější je na jaře, v létě a na podzim.
www.donaureisen.at

Skrýt podrobnosti

Město Řezno - světové kulturní dědictví UNESCO

Město Řezno - světové kulturní dědictví UNESCO

V nejsevernějším bodě Dunaje se nachází město Řezno se svou více než 2 000 let dlouhou historií. Nálezy dokládají, že Řezno bylo osídleno již v době kamenné. 179 let po Kristu zde Římané založili legionářský tábor "Castra Regina", Tábor na dešti. Ve středověku se toto město lěžící přímo na řece vyvinulo v důležitou obchodní metropoli. V roce 1245 se Řezno stalo svobodným říšským městem a díky obchodu s cizinou velmi zbohatlo. V roce 1663 byl svolán stálý Říšský sněm, který byl rozpuštěn teprve v roce 1806 po dobytí města Napoleonem a zániku Svaté říše římské národa německého.

Dodnes svědčí nádherné budovy v historickém centru o bohatství a politickém vlivu, který město mělo, a dělají z něj nejlépe zachovalé středověké město v Německu. V roce 2006 bylo Staré město Řezna spolu s čtvrtí "Stadtamhof" zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Zvláště zajímavý je Kamenný most, gotický chrám sv. Petra a zámek Thurn-Taxisů. www.regensburg.de

Ubytování v okolí:
UNESCO-Welterbe auf Bayrisch

Další pamětihodnosti v okolí:

Skrýt podrobnosti

Pasov: Město tří řek

Pasov leží na soutoku Dunaje, Innu a Ilzu

Pasov leží na soutoku Dunaje, Innu a Ilzu a přímo sousedí Horním Rakouskem. Po 600 let bylo město tří řek biskupským knížectvím. Po požáru města vytvořili italští stavitelé v 17. století známou barokní kulisu Starého města.

Dodnes tvoří obraz města vysoké věže, malebná náměstí, křivolaké uličky a romantické nábřežní promenády. Uprostřed Starého města se majestátně tyčí katedrála sv. Štěpána, ve které zní největší chrámové varhany na světě. Nedaleko se nacházejí další pamětihodnosti, jako je Nová biskupská rezidence, historická radnice, nádherné kostely a muzea či bývalý klášter.

Vysoko nad řekami trůní Veste Oberhaus, jeden z největších dochovaných hradních komplexů v Evropě, a poutní kostel Panny Marie Pomocné. Zvláště dobře si lze Pasov prohlédnout při okružní plavbě lodí po třech řekách a různých prohlídkách města s průvodci. Se svým šarmem a kouzlem patří Pasov k nejkrásnějším a nejpůsobivějším bavorským městům na Dunaji.

Pamětihodnosti v okolí:

Skrýt podrobnosti

Linec.proměňuje

Linec - evropské hlavní město kultury 2009

Evropské hlavní město kultury roku 2009 má bohatou historii i budoucnost. Barokní Hlavní náměstí se nachází hned vedle moderních kulturních budov a překvapí svými protiklady. Díky poloze na Dunaji spojuje Linec s řekou zvláštní vztah.

Ta zde mění svůj směr, stejně jako se proměňují město a jeho návštěvníci. Vedle široké kulturní scény je město také známé pro své jedinečné přírodní bohatství i své dějiny umění a architektury. Kulturní život udává mnoho divadel a koncertních domů, mnoho festivalů a zajímavých muzeí. Nad městem se tyčí Linecký zámek (muzeum).

Muzeum umění Lentos prezentuje současné umění a Ars Electronica Center zavede návštěvníky do budoucnosti. Pomyslný oblouk k průmyslové části města vytváří Forum Metall v Dunajském parku. Přes Poestlingberg vede turistická trasa Donausteig. Vychutnejte si úchvatný výhled na město a na Dunaj. Z Lince dojedete do oblasti Solné komory, Phyrn Priel a Mühlviertel, stejně jako do Českého Krumlova (CZ) za méně než hodinu.
www.linztourismus.at

Další pamětihodnosti v okolí:

Skrýt podrobnosti

Dunaj - Horní Rakousko

Dunaj - Horní Rakousko

Jen málokterý region je tak rozmanitý jako hornorakouské Podunají. Nejrůznější typy krajin se táhnou od biskupského města Pasova přes kulturní město Linec až do Greinu, perly oblasti Strudengau, a nabízejí ohromující pohledy a výhledy. Barokní kláštery a zámky charakterizují Dunaj stejně, jako hrady a zříceniny ze středověku či místa spjatá s historií. S historickým centrem a polohou na soutoku tří řek, Dunaje, Innu a Ilzu je Pasov prvním vrcholem. Odtud si proud razí cestu na východ.

Prvním markantním bodem na trase je trapistický klášter Engelszell. Úžasnou přírodní podívanou je Dunajská smyčka. Žulové podloží Českého masívu nutí Dunaj ke dvěma velkolepým změnám směru. Úrodnou Eferdingskou kotlinou pak pokračuje kolem cisterciáckého opatství Wilhering, dále směrem na Linec, Evropské hlavní město kultury roku 2009.
www.donauregion.at
www.donaureisen.at

Ubytování v okolí:
Packages Donau Touristik

Pamětihodnosti v okolí:
Passau
Stift Engelszell
Stift Wilhering
Linz
Stift St. Florian
Enns
Keltendorf Mitterkirchen
Grein
Eferding
Waldhausen
Clam
Burg Kreuzen

Skrýt podrobnosti

Dunaj - Dolní Rakousko

Dunaj - Dolní Rakousko

Na své 260 km dlouhé pouti Dolním Rakouskem prochází Dunaj různými krajinami:  Z historické oblasti Nibelungengau pokračuje proud do oblasti světového kulturního dědictví Wachau, rozkládající se od Melku až po Krems. Tento region má skutečné kulturní poklady a je mezinárodně proslulou vinařskou oblastí.

Rovněž známé pro svá vína jsou sousední oblasti údolí Kremže a Wagram. Tady se krajinou severně od Dunaje vine sprašový zlom. Kolem čtyřlístku měst Traismauer, Tulln, Stockerau a Korneuburg se rozprostírají širé pláně Tullnského Podunají. Přes Vídeň pak teče Dunaj do oblasti římského tábora Carnuntum a Moravského Pole, kolem barokních zámků, archeologického parku Carnuntum a národního parku Dunajské luhy. Také v Dolním Rakousku podávají archeologické nálezy a zbytky zdí svědectví o římských limes (hraničních cestách): v Mautern, v Zeiselmauer a na území dnešní obce Petronell. 
www.donau.com

Pamětihodnosti v okolí:

Skrýt podrobnosti

Vídeň

Vídeň se svou imperiálně nostalgickou atmosférou

Za svou turistickou přitažlivost vděčí Vídeň vzrušující kombinaci nostalgické atmosféry císařství a vysoce kreativní kulturní scény, která překvapí nejnovějšími trendy a zároveň odpovědnou péčí o drahocenné dědictví a oblíbené tradice.

Obrázek města je charakterizován architekturou dunajské monarchie. Honosné budovy z období baroka, historismu a secese odvádějí návštěvníky do romantického císařského města. A nejen stavby dělají z Vídně město plné krásy, prohlédnout si zde můžete také muzea, sbírky, galerie a umělecká díla mezinárodního významu. Patří mezi ně Uměleckohistorické muzeum, Belvedere, Albertina a Leopoldovo muzeum v Muzejní čtvrti.

K prohlídkám lákají navíc katedrála sv. Štěpána, Hofburg a zámek Schönbrunn.
Mezinárodního věhlasu požívá Vídeň také jako město hudby. Na žádném jiném místě na světě nežilo tolik hudebních skladatelů. Vedle zde narozených, jako Schubert nebo Strauss, se Vídeň stala také zvoleným domovem pro Mozarta, Beethovena či Brahmse. www.wien.info

Pamětihodnosti v okolí:

Skrýt podrobnosti

Bratislava

Bratislava - Na křižovatce tří kultur

Město leží na průsečíku tří kultur, kde archeologické nálezy dokládají významnou křižovatku obchodních cest a strategický význam města jako součásti Limes Romanus (hranice Římské říše). Zatímco Slováci nazývají svou metropoli Bratislava, rakouský název jejich města zní Preßburg.

Kromě toho byla Bratislava během tureckého obléhání Budapešti hlavním městem Uher a dodnes se maďarsky jmenuje Pozsony. V katedrále svatého Martina byli kdysi korunováni rakousko-uherští králové. Dotek minulosti je citelný při procházce po Starém městě, kde lákají k posezení módní kavárny a restaurace. Nákupní a obchodní centra River Park a Eurovea spojují Staré město s břehy Dunaje. Futuristická architektura, velkorysé zelené plochy a mnoho hospůdek a restaurací s výhledem na Dunaj ztělesňují představu o "urban city life". V centru metropole je přístaviště plavidel "Twin City Liner", která spojují Vídeň a Bratislavu po Dunaji.  
visit.bratislava.sk

Ubytování v okolí:
www.bratislavahotels.com

Zajímavosti v okolí::

Skrýt podrobnosti

Maďarsko

Po Dunaji do Maďarska

Při vstupu do Maďarska se Dunajským kolenem otevře nejmalebnější část maďarského úseku Dunaje mezi Ostřihomí a Szendtendre. Zdi bývalého hradu, bazilika v Ostřihomi a silueta městečka ční nad pravým břehem Dunaje.

Městečko Szentendre je populární svou středomořskou atmosférou jak mezi umělci, tak i u turistů. Na dolním toku Dunaje leží město Moháč (Mohács), které je známé především lidovým zvykem zvaným "Busójárás". V Budapešti, hlavním městě Maďarska, odděluje řeka obě části města, Budu a Pešť.

Jediné lázeňské hlavní město na světě má nádhernou polohu a bohatou nabídku památek. Také v Maďarsku tvořil Dunaj hranici římské říše. Na zhruba 500 km dlouhém úseku panonských limes se za sebou jako perly na šňůře řadí pevnosti, strážní věže a vojenské tábory. Dnes slouží bývalé vojenské a dopravní cesty cestovnímu ruchu.
cz.gotohungary.com

Ubytování v okolí:
cz.gotohungary.com

Další zajímavosti v okolí: