Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

Vídeň

Vídeň se svou imperiálně nostalgickou atmosférou

Pohled na Radniční náměstí s vídeňskou radnicí © Wien Tourismus
Za svou turistickou přitažlivost vděčí Vídeň vzrušující kombinaci nostalgické atmosféry císařství a vysoce kreativní kulturní scény, která překvapí nejnovějšími trendy a zároveň odpovědnou péčí o drahocenné dědictví a oblíbené tradice.

Obrázek města je charakterizován architekturou dunajské monarchie. Honosné budovy z období baroka, historismu a secese odvádějí návštěvníky do romantického císařského města. A nejen stavby dělají z Vídně město plné krásy, prohlédnout si zde můžete také muzea, sbírky, galerie a umělecká díla mezinárodního významu. Patří mezi ně Uměleckohistorické muzeum, Belvedere, Albertina a Leopoldovo muzeum v Muzejní čtvrti.

K prohlídkám lákají navíc katedrála sv. Štěpána, Hofburg a zámek Schönbrunn.
Mezinárodního věhlasu požívá Vídeň také jako město hudby. Na žádném jiném místě na světě nežilo tolik hudebních skladatelů. Vedle zde narozených, jako Schubert nebo Strauss, se Vídeň stala také zvoleným domovem pro Mozarta, Beethovena či Brahmse. www.wien.info

Pamětihodnosti v okolí: