Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

Forma státu a obyvatelstvo

Rakousko je spolkový stát, federativní republika se systémem parlamentní demokracie.

Parlament ve Vídni
Rakouská republika o celkové rozloze 83 858 km2 se skládá z 9 samostatných spolkových zemí s vlastními zemskými vládami. Spolková zákonodárná moc přísluší dvoukomorovému parlamentu, složenému z Národní rady (Nationalrat) a Spolkové rady (Bundesrat).
Rakousko je členem Evropské unie, OSN a řady jejích odborných organizací.

Z celkového počtu cca 8,5 milionů obyvatel Rakouska je 98% německy hovořících. Na jihu a východě území žijí příslušníci národnostních skupin (burgenlandští Chorvaté, Romové, Slováci, Slovinci, Češi a Maďaři).

Asi 74 % Rakušanů je římsko-katolického vyznání, 5 % protestantského, zbytek se hlásí k jiným konfesím.

Další informace:
Rakouský lexikon: www.austria-forum.org
Ministerstvo zahraničí: www.bmeia.gv.at
Úřad spolkového kancléře: www.austria.gv.at