Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

Zámek Hof

Za více než 30 milionů eur byl od roku 2002 renovován jeden z nejhezčích barokních souborů na světě – letní sídlo prince Evžena Savojského, zámek Hof.

Brána Marchtor na zámku Hof © Kaiserliche Festschlösser
Brána Marchtor na zámku Hof © Kaiserliche Festschlösser
Pohled do barokních zahrad, zámek Hof © Kaiserliche Festschlösser
Pohled do barokních zahrad, zámek Hof © Kaiserliche Festschlösser
Zámek Hof s nádhernými barokními zahradami © Kaiserliche Festschlösser
Zámek Hof s nádhernými barokními zahradami © Kaiserliche Festschlösser
Barokní zámecký park u zámku Hof © Lois Lammerhuber
Barokní zámecký park u zámku Hof © Lois Lammerhuber
Za života uměnímilovného prince, který dal zámek na Moravském poli rozšířit v letech1725/26 na rozsáhlý barokní areál, a za pozdější majitelky, císařovny Marie Terezie, byl zámek proslulým místem honosných slavností vídeňského dvora. Avšak od 18. století začal postupně upadat v zapomnění.

V posledních letech byl na základě dobových obrazů a rytin rekonstruován s velkými náklady a pracovním nasazením celý zámecký areál a s ním také sousední selský dvůr, jakýsi samozásobitelský statek, a také park o rozloze 16 hektarů, který byl mezitím zcela zničen.

Přepychový barokní park prince Evžena Savojského s obrovskými terasami, vodotrysky, kašnami a bludišti patřil v roce 1730 k nejkrásnějším parkovým areálům v celé monarchii. Dnes si mohou návštěvníci znovu prohlédnout park i zámek a dokonce také pohladit oblíbená zvířata barokní společnosti – jako bílé osly a korutanské brýlaté ovce. Do detailu promyšlenou atmosféru zámeckého areálu doplňují letní kostýmované slavnosti a výroční trhy.

www.schlosshof.at