Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

Korutany

Ve spolkové zemi nejbohatší na vodu je cesta za architekturou neodmyslitelně spjata právě s tímto živlem: mnohé z nejkrásnějších korutanských staveb stojí právě na březích některého ze zdejších malebných jezer.

Město umělců Gmünd © Gmünd
Město umělců Gmünd © Gmünd
Zámecký hotel Velden © Falkensteiner
Zámecký hotel Velden © Falkensteiner
Friesach - Korutany © Österreich Werbung/Diejun
Friesach - Korutany © Österreich Werbung/Diejun
Zámek Porcia ve Spittalu
Zámek Porcia ve Spittalu
Dominkánský klášter ve Steindorfu, Korutany © Tvb Bodensdorf
Dominkánský klášter ve Steindorfu, Korutany © Tvb Bodensdorf

Nádherné vily, všude kam oko dohlédne
Jiná jezera snad mohou být i poklidnější nebo více romantická, ale nic naplat: hvězdou mezi korutanskými jezery bylo je a bude Wörthersee. A není to záležitost posledních desetiletí, vždyť již počátkem 20. století se stalo oblíbeným místem setkávání společenské smetánky, což je patrné z celé řady nádherných vil u jezera, které pocházejí právě z oné doby. Nejlépe dochovaný soubor vil z této epochy najdeme na severním břehu jezera v Pörtschachu, mezi nimi vyniká například Villa Wörth. S lehkostí pojednané lodžie, terasy, štíty a rohové věže vily, známé též pod názvem „Zámeček u Wörthersee“ zaujmou svým novorenesančním slohem.

Jak důležitá byla reprezentační funkce těchto staveb, názorně ukazuje příklad Villy Miralago: I proto byla k jezeru obrácená fasáda se dvěma symetrickými arkýři ztvárněna obzvláště umělecky a nákladně. Romanticky s ní kontrastuje malý dřevěný domek, sloužící jako soukromá plovárna, se svou osmibokou nástavbou připomínající pavilonek – pěkným to příkladem tehdejšího tesařského řemesla. Vodní domek u Villy Schnür je zase nápadný svým nákladným dvoupatrovým provedením i malebnou polohou: spočívá na kůlech na vodě a s břehem jezera je spojen dřevěnou lávkou.

Nejlépe se půvab jezerních vil u Wörthersee objevuje přímo z vody, lépe řečeno z paluby lodi pozvolna plující kolem břehů. A je to pohled nadmíru působivý. Kdo má čas, zakotví pak ještě v Klagenfurtu a projde se kolem zdejších pamětihodností v čele se secesním Městským divadlem.

Historickou atmosféru zažije ten, kdo se stane hostem některého starobylého zámeckého hotelu u jezera.  Dnešní zámecký hotel Leonstain v Pörtschachu byl vystavěn již v roce 1492 a patří tak nejstarším budovám u jezera. Doslova televizní hvězdou je zámecký hotel Velden: Počátkem devadesátých let se totiž impozantní stavba z roku 1603 stala jevištěm oblíbeného televizního seriálu „Zámek u Wörthersee“. Třípatrová renesanční budova se čtyřmi charakteristickými rohovými věžemi tak na sebe mnohdy upoutala větší pozornost, než představitelé některých rolí.
Jedna z nejneobvyklejších staveb v Rakousku

Jedna z nejneobvyklejších staveb v Rakousku
Také na březích jezera Ossiachersee najdeme kromě skvělého koupání i architektonické zajímavosti. Téměř tisícletý klášter Ossiach byl v roce 2009 rekonstruován, přestavěn a rozšířen. Při každoročně konaných kulturních akcích bývá jeho poloprůhledná fasáda působivě zdůrazněna pomocí speciálního osvětlení.

Šikmo naproti na druhé straně jezera se nachází architektonický skvost, který díky svému bizarnímu zjevu byl dlouho a hojně diskutován místními obyvateli: Dům „Steinhaus“ Güntera Domeniga ve Steindorfu je jednou z nejneobvyklejších staveb v Rakousku a dnes je považován za stěžejní dílo dekonstruktivistické architektury. Jeho rozeklané mnohostěny z oceli, skla a betonu citují okolní horské a skalní formace, ale také odrážejí rozpadající se architekturu ze svého venkovského okolí.

Historie umělecky přiblížená
Půlhodinku jízdy autem odtud leží idylické jezero  Millstätter See. Kromě kláštera Millstatt, v jehož historických zdech se koná řada kulturních událostí, stojí za zmínku zejména zámek Porcia ive Spittalu an der Drau: palác z 16. století patří k nejkrásnějším renesančním stavbám na sever od Alp.

Hned v sousedství přitahuje návštěvníky středověké kulturní město Gmünd Gmünd  se speciální atrakcí: v létě se mohou hosté dívat, jak domácí i zahraniční současní umělci oživují historické budovy, náměstí a ulice. Také ve Friesachu, nejstarším městě Korutan se můžeme vydat po stopách středověku: dobře zachované historické budovy a městské opevnění včetně vodního příkopu bývají při akcích, jako jsou například „Hry na hradním nádvoří“ efektně nasvíceny. Friesach leží na řece Metnitz, Gmünd na řekách Malta a Lieser. Tady v Korutanech je zkrátka skoro všechno postaveno blízko u vody.