Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

Vorarlbersko

Obraz rozmanité vorarlberské krajiny spoluvytváří nespočetné dřevěné stavby. Jejich architektura je prostá, přirozená a spjatá s přírodou, na straně jedné ctící tradice a na straně druhé otevřená světu – stejně jako lidé, kteří zde žijí. Podnikněte s námi malou okružní cestu po vorarlberských stavbách.

Festspielhaus Bregenz © Bruno Klomfar
Festspielhaus Bregenz © Bruno Klomfar
Dřevěný dům - Bregenzerwald, Vorarlbersko © Österreich Werbung/Wiesenhofer
Dřevěný dům - Bregenzerwald, Vorarlbersko © Österreich Werbung/Wiesenhofer
Schwarzenberg ve Vorarlbersku © Peter Mathis / Archiv Vorarlberg Tourismus
Schwarzenberg ve Vorarlbersku © Peter Mathis / Archiv Vorarlberg Tourismus
Hasičský kulturní dům v Hittisau © Christoph Lingg / Archiv Bregenzerwald Tourismus
Hasičský kulturní dům v Hittisau © Christoph Lingg / Archiv Bregenzerwald Tourismus
Moderní dřevěné stavby v Bregenzerwaldu, Vorarlbersko © Christoph Lingg / Archiv Bregenzerwald Tourismus
Moderní dřevěné stavby v Bregenzerwaldu, Vorarlbersko © Christoph Lingg / Archiv Bregenzerwald Tourismus
Přirozená i náročná architektura
Kdo přijede do Vorarlberska, může si být jist jedním: totiž, že se nachází v zemi průkopníků. Zejména v otázkách propojení architektury a jedinečné krajiny, stavební technologie a energetické úspornosti s vorarlberskou mentalitou.
Naše první zastávka na cestě za architekturou nejzápadnější rakouské spolkové země je v Bregenzerwaldu. Přesněji řečeno v obcích Schwarzenberg nebo Sulzberg. Tady poznáte na první pohled co je pro vorarlberskou architekturu a stavitelství příznačné. Totiž používání zdejšího nejdůležitějšího obnovitelného stavebního materiálu  - dřeva. V souladu s tím je ráz krajiny spoluurčován  řadou rozličných dřevostaveb.

Jedinečná dřevěná architektura udává ráz krajiny
Zatímco dříve byla dřevostavba synonymem pro hospodářská stavení, dnes je určujícím faktorem všedního dne. Z toho vyplývá živoucí spolužití tradice a moderny: tradice v podání starobylých horských salašnických domků „Maisäß“ s malými okénky a oproti tomu současné dřevěné architektury, kombinující dřevo s velkými prosklenými plochami a ocelí. Přímo ukázkovým příkladem je Hasičský a kulturní dům v Hittisau  - Feuerwehr- und Kulturhaus in Hittisau. Manufaktura na výrobu krojů Juppenwerkstatt v Riefensbergu je pro změnu zase impozantní stará dřevostavba, která díky harmonické souhře tlustých fošen a velkých skleněných ploch nenásilně spjuje staré s novým.
Jedno je však těmto stavbám společné: jednoduchý půdorys a přímočarost konstrukce, která se jeví nevtíravou a zároveň autentickou. Jako by architektura připomínala povahu zdejších obyvatel. Lidé se k sobě přibližují, aniž by se jeden druhému vtírali. Jsou přirození a opravdoví, ale stejnou měrou otevření světu. Zacházejí ohleduplně se svým přírodním prostředím, stejně tak, jako technika zdejšího stavebnictví:  šetrné zacházení s přírodními zdroji a energeticky úsporná výstavba se ve Vorarlbersku ocitá v popředí zájmu.

Evropské centrum současné architektury
Nikoli nadarmo je oblast mezi městy Bregenz a Feldkirch považována za centrum současné evropské architektury. Praktikum u vorarlberského architekta je proto stejně žádané, jako jít do učení ke špičkovému kuchaři. Příštím zastavením je hlavní město spolkové země Bregenz. Na bregenzské „kulturní míli“ si na své přijdou fanoušci architektury i kultury. Festivalový dům - Festspielhaus a Dům umění Kunsthaus jsou charakterizovány použitím oceli, skla a betonu.

Smysl pro udržitelný rozvoj ovšem zdaleka nekončí u stavitelství, jak názorně dokazují operní představení ve „Festspielhausu“ nebo festival Bregenzer Festspiele odehrávající se na jezerní scéně. Vždyť festivaloví hosté si vychutnávají pohoštění sezonními bio produkty, například nesčetnými druhy sýra místní provenience.

Architektura, příroda a vorarlberská přívětivost
Hovoříme-li o architektuře, nesmějí samozřejmě chybět ani sakrální stavby.Zejména tehdy, když jsou tak jedinečné jako 

bazilika Rankweil. Impozantní středověká stavba připomínající hrad bdí na kopci jako obří monument nad okolními vesničkami. Vyhlídka z tohoto místa, stejně jako speciality regionální kuchyně jsou jedinečné. Zdejší hospůdky jsou skutečným výrazem rakouské pohostinnosti a kulinářské originality. Specialitou je například takzvaná Käsdönnala, sýrový lívanec. Vždy s hrdostí se hostům oznamuje, že všechny ingredience jsou produkty ekologického zemědělství. Koneckonců jsme již zmínili, že ve Voraralbersku zacházejí s přírodou šetrně  nejen stavitelé, ale i šéfkuchaři.

Exkurze za současnou architekturou:
architektur INFORM