Pod zemí – hornická kultura v Bleibergu

Zdařbůh! Jak často se tento pozdrav jen stěží vyslovoval a přitom byl vším, čemu mohli horníci plni naděje zůstávat věrni.

Více o hornické kultuře v Bleibergu zde