Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

Založení unie Hotelstars Union

Hotelové asociace z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Nizozemí, Švédska a Švýcarska vytvořily „Unii Hotelstars“ jako cestu k harmonizaci hotelových hvězdiček v Evropě.

Vídeňský hotel Ambassador
Pod záštitou konfederace HOTREC - Hotely, Restaurace & Kavárny v Evropě - zavedou zakládající členové „Unie Hotelstars" od ledna 2010 ve svých příslušných zemích nový společný klasifikační systém s cílem poskytovat hostům  transparentnější a spolehlivější informace.
 

Tato iniciativa vznikla v Rakousku, kde hotelový sektor zahrnuje téměř 18.000 ubytovacích zařízení. Nová kritéria zde budou uplatňována už od ledna 2010, stejně jako v České republice, Německu a Švédsku. V témže roce se hodlá připojit i Maďarsko, Švýcarsko a Nizozemí přijmou společná kritéria v roce 2011. Díky harmonizovaným systémům hotelových hvězdiček budou hosté brzy moci využívat nadnárodního, spolehlivého systému informací důležitých při výběru cílového hotelu - ať již pro rodinnou dovolenou či pro služební cestu.

Společná hotelová klasifikace je založena na 270 jednotlivých kritériích. Pro dosažení potřebného počtu bodů je nutné splnit minimální kritéria pro každou z daných kategorií (1-5 hvězdiček) a splnit volitelná kritéria, díky nimž může hotelové zařízení získat navíc označení „Superior". Tato kritéria jsou sestavována na základě reprezentativních průzkumů mínění hostů a odpovídají tedy jejich skutečným očekáváním a požadavkům. Katalog kritérií, jenž bude platný od roku 2010, klade důraz na oblast řízení kvality, wellness a komfort spánku. Nový systém  bude rovněž rostoucí měrou integrovat funkci pojítka mezi skutečným hotelovým produktem a jeho virtuálním ztvárněním na internetu. Jedno z kritérií se přímo zabývá informační hodnotou webových stránek a vyzývá k publikování hotelových recenzí.


Podrobná kritéria jednotlivých kategorií najdou klienti na: www.hotelstars.eu

U online podpory je důležité uvést stránky www.hotelstars.cz, kde jsou uvedeny v šesti jazycích přehledné informace o službách vybavenosti klasifikovaných zařízení, jejich seznam a přímé propojení na možnost přímé rezervace.

Katalog kritérií a další informace o Unii Hotelstars včetně odkazů na jednotlivé účastnické národní asociace: www.hotelstars.eu


Přehled všech klasifikačních systémů v Evropě na stránkách HOTREC: www.hotelstars.org


Rakouská asociace hotelů: www.hotelsterne.at

Asociace hotelů a restaurací České republiky: www.ahrcr.cz