Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

Světové kulturní dědictví v Rakousku

Zámek Schönbrunn a vídeňské Staré město, Salcburk a Štýrský Hradec, půvabná příroda ve Wachau a u Neziderského jezera, úchvatné horské panorama regionu Hallstatt-Dachstein/Solná komora a první moderní horská železnice v Evropě na Semmeringu, mistrovské dílo inženýrství 19. století: 8 míst světového kulturního dědictví, z nichž každé je hodno obdivu.

Štýrský Hradec, Staré město © Österreich Werbung/Bohnacker
Štýrský Hradec, Staré město © Österreich Werbung/Bohnacker
Vídeň-vnitřní město, ulice Graben s morovým sloupem
Vídeň-vnitřní město, ulice Graben s morovým sloupem
Zřícenina hradu Aggstein ve Wachau © Donau Niederösterreich, Popp - Hackner
Zřícenina hradu Aggstein ve Wachau © Donau Niederösterreich, Popp - Hackner
Dráha na Semmering © Österreich Werbung / OEBB
Dráha na Semmering © Österreich Werbung / OEBB
Hallstatt, Horní Rakousko
Hallstatt, Horní Rakousko
Město Salcburk © Salzburg Info
Město Salcburk © Salzburg Info
Zámek Schönbrunn ve Vídni © Wiesenhofer
Zámek Schönbrunn ve Vídni © Wiesenhofer
Jezero Lange Lacke v Nár. parku Neusiedlersee © Österreich Werbung
Jezero Lange Lacke v Nár. parku Neusiedlersee © Österreich Werbung

Štýrský Hradec (Graz)
Po staletí se kolem vrchu Schlossberg se známou věží s hodinami utvářel obraz města, zrcadlící od středověku působivými památkami nejdůležitější stavební slohy od gotiky přes renesanci, baroko, historismus a secesi až po současnou architekturu. Mimořádný zážitek ze středověkého života si návštěvníci odnášejí ze světoznámé zbrojnice Zeughaus. Ale také ulice a uličky Štýrského Hradce podávají svědectví o kulturním významu města, v jehož každodenním životě hrály a hrají rozhodující úlohu umění a kultura.

Graz TourismusHallstatt-Dachstein/ Solná komora
V srdci bájemi opředené Solné komory (Salzkammergut) se na úpatí majestátního Dachsteinu ukrývá perla zvláštního půvabu: historická kulturní krajina s místy Hallstatt, Gosau, Obertraun a Bad Goisern, utvářená po více než tři a půl tisíciletí lidskou činností. Tradice těžby soli tu sahá až do střední doby bronzové a stala se základem prosperity zdejších obyvatel. Objevte půvabnou architekturu s charakteristickými dřevěnými ornamenty a pocítíte sílu tradic, které se zde staly skutkem.

Solná komoraNeusiedler See (Neziderské jezero)
U největšího středoevropského stepního jezera se vzájemně setkávají pusta a pásmo rákosí, půvabné vinice se zde rozprostírají takřka od obzoru k obzoru. Rakousko-maďarská pohraniční oblast sahá od nížiny přes jezero s obřími pásy rákosí až po malebné osady, nádherné vinohrady a rozlehlé pastviny, na nichž se pase šedý skot a bílí osli. Archeologické památky, vápencové lomy, antické svatyně, typické podlouhlé statky a zámky jsou svědky působivé historie zdejšího osídlení – neboť Neziderské jezero je odnepaměti tavným tyglíkem různých kultur.

Neziderské jezeroSalcburk
Salcburk, ležící v srdci Evropy vděčí své celosvětové proslulosti nedostižnému půvabu své architektury, nádherné krajině, ve které se nachází a přízni osudu, díky které se zde roku 1756 narodil Wolfgang Amadeus Mozart.
Za bohatství a blahobyt tu vděčili staletí trvajícímu mezinárodnímu obchodu se solí, tímto „bílým zlatem“. Příjmy ze solného obchodu umožnily knížatům-arcibiskupům vystavět město, které díky svému italskému charakteru a četným sakrálním stavbám bývá nazýváno „Římem severu“.

SalcburkSchönbrunn
Letní habsburská rezidence spolu se světoznámou zoologickou zahradou je třešničkou na dortu při každé návštěvě Vídně. Císařský zámecký areál Schönbrunnu spolu se souvisejícím souborem dalších staveb a rozsáhlými zahradami patří ke kulturněhistoricky a umělecky nejvýznamnějším barokním památkám Evropy.
Prohlídka okázalých komnat umožňuje nahlédnout do života někdejších panovníků a z přilehlé, na návrší zbudované Gloriety se nabízí vskutku vladařský výhled na celý zámecký areál a město Vídeň. Klenotem zámeckého parku je architektonicky fascinující palmový skleník Palmenhaus, který v sobě ukrývá sbírku exotických rostlin. Zoo Schönbrunn, nejstarší a zároveň jedna z nejkrásnějších zoologických zahrad v Evropě, se na jedné straně může pochlubit překrásnými barokními pavilony, na straně druhé pak prostornými výběhy pro zvířata, vybudovanými v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky o životě zvířat.

SchönbrunnDráha na Semmering - Semmeringbahn
Nejkrásnější cesta z Vídně na jih Rakouska vede železnicí kolem „kouzelné hory“ Semmeringu. Již roku 1841 udělil tehdejší státní ministr Karel Bedřich Kübeck zakázku na výstavbu železniční trati do Terstu. Práce vedl stavební inženýr Carlo di Ghega, pocházející z Benátek. Dráha, zdolávající průsmyk v nadmořské výšce téměř 1.000 metrů (tehdy nejvyšší, po kolejích dosažitelný bod na světě), byla postavena za rekordních šest let, mezi roky 1848 a 1854. Trať, která byla již ve své době oceňována za harmonický soulad přírody a techniky, vtiskla jednou provždy ráz této jedinečné kulturní krajině. Ostatně region Semmering-Rax-Schneeberg patří mezi klasické evropské prázdninové destinace i dnes.

SemmeringbahnWachau
Krátký úsek Dunaje – 36 z celkových 2.800 km – se díky své rozmanité krajině, významným kulturním památkám a městským stavebním souborům stal historickou kulturní krajinou mimořádného významu. Přírodní krajina, tvořená malebně se vinoucím údolím Dunaje, lužními lesy, strmými skalními útvary – a krajinné prvky, vytvořené lidmi – například terasovité vinice, typické osady a nivy, kláštery, hrady, zříceniny – se navzájem harmonicky doplňují. Řada staveb, ze kterých se otevírá pozoruhodný výhled do kraje, sahá od kláštera v Melku přes zámek Schönbühel a zříceniny hradů Aggsteinu, Dürnsteinu a Hinterhausu až po zdaleka viditelné budovy kláštera Göttweig.

WachauStaré město Vídně
Historické centrum Vídně náleží díky své semknutosti k nejkrásnějším městským památkám v Evropě. Nesmazatelně se do tváře někdejšího rezidenčního města habsburských císařů vryly především tři epochy: středověk se svým gotickým Svatoštěpánským chrámem, baroko, jehož nejvýznamnějším dědictvím je Hofburg s výraznými kopulemi a konečně éra výstavby okružní třídy Ringstraße, na sklonku 19. století, která městu přinesla skvostné stavby, mezi jinými Státní operu a budovu Kunsthistorisches Museum. K imperiální atmosféře Starého města přispívají též četné kostely, paláce a parky. S vídeňským Starým městem jsou ovšem nerozlučně spojeny také bohaté umělecké sbírky, nashromážděné mocnými vladaři, staletí dlouhá hudební tradice i požitek z vídeňské kuchyně, útulné kavárny a nostalgické nákupy u někdejších c. a k. dvorních dodavatelů.

Wien Tourismus