Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

Dávné stopy. Nové cesty.
Přeshraniční Zemská výstava
Horní Rakousko & Jižní Čechy

Pod tímto názvem se v letošním roce od 26.dubna do 3.listopadu koná na několika místech Horního Rakouska a Jižních Čech Zemská výstava, věnovaná společné historii regionu Mühlviertel a Jihočeského kraje.

Dávné stopy. Nové cesty. Přeshraniční Zemská výstava Horní Rakousko & Jižní Čechy © Stadtgemeinde Freistadt
V rámci této výstavy bude zdokumentováno po staletí trvající sousedství Horního Rakouska a jižních Čech. Záběr výstavy sahá od středověku až po nedávnou minulost, neopomíjí ale ani současná témata, blízká oběma regionům.

Výstava ve Freistadtu
Výstava v pivovaru ve Freistadtu se zabývá společným přírodním prostorem na hranici Českého masivu, vznikem osídlených oblastí a dopravních cest, vznikem měst a obchodních vztahů, ale i temnou kapitolou společných dějin - železnou oponou, která od sebe oba regiony téměř hermeticky oddělila.

Návštěvníci této části výstavy uvidí také výrobu piva - varny, sladovou půdu i historické sklepení s klenbami, ve kterém je umístěn seminární pivovar.

Výstava v Bad Leonfeldenu
Bad Leonfelden je jedním z historicky významných osídlených území na staré solné stezce ze Solné komory přes Dunaj až k Vltavě. Na výstavě, umístěné v měšťanském špitále, hrají důležitou roli témata, jako je lidová medicína, lidová zbožnost, víra a pověra.
Dalším tématem jsou také dobové dějiny Rakouska a České republiky, vyhnání Čechů v době nacismu a sudetských Němců na základě Benešových dekretů.

Na výstavě návštěvníci shlédnou i témata každodenní kultury (česko-rakouská kuchyně), hudba (Bruckner a Smetana) a literatura (Stifter a Klostermann).

Výstava v Českém Krumlově
V Českém Krumlově je v bývalé židovské synagoze, která pochází z roku 1909, instalována výstava "4 fotografové, 2 země, 1 region". Prezentuje díla 4 fotografů, kteří žili v první polovině 20. století ve čtyřech výstavních místech - Bad Leonfeldenu, Frreistadtu, Českém Krumlově a Vyšším Brodě.
www.ckrumlov.cz/infocentrum

Výstava ve Vyššém Brodě
V cisterciáckém opatství ve Vyšším Brodě je k vidění nejen světoznámý Závišův kříž, ale také zrestaurovaný kostel, křížová chodba s oratoriem a rajská zahrada.
www.klastervyssibrod.cz


Otevřeno denně od 9:00 do 18:00 hodin (začátek poslední prohlídky v 17:00 hodin)Další informace:
www.landesausstellung.com
v češtině:
www.zemskavystava.czInformace o Horním Rakousku:
www.oberoesterreich.at

www.kulturland-oberoesterreich.at

www.ausflugstipps.at