Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

Pravidla tipovací soutěže:"Vyhrajte 6 x zimní dovolenou v Rakousku!"

Úplná pravidla soutěže

I. Obecná ustanovení


(1) Soutěž "Vyhrajte 6x zimní dovolenou v Rakousku" o 6 lyžařských pobytů v Rakousku, blíže specifikovaných na internetovém portálu www.austria.info/cz v on-line soutěžním formuláři (dále jen "soutěž"), probíhá na území České republiky.

(2) Účastníkem soutěže se stává každý čtenář, starší 18 let, který akceptuje pravidla soutěže.

(3) Organizátorem soutěže je společnost Österreich Werbung - organizační složka, IČ: 416 92 331, DIČ: 001-416 92 331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74303 (dále jen "organizátor").

(4) Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci.

(5) Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

(6) Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu pravidel soutěže, včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.

(7) Vymáhání výher právní cestou je vyloučeno.

(8) Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

(9) Každý účastník se soutěže může zúčastnit pouze jednou, v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.

(10) Do hodnocení bude zařazen každý účastník, který v odpovědi na soutěžní otázky uvede všechny požadované identifikační údaje, vyjádří výslovně souhlas s jejich použitím pomocí zaškrtnutí příslušného políčka v odpovědním kuponu nebo v odpovědním on-line formuláři a uvede odpověď na všechny soutěžní otázky.

(11) Vyrozumění výherců a informace o ceně budou zaslány elektronickou poštou.

(12) Pokud si výherce výhru nevyzvedne do 21 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.

(13) Výhra nad 10.000,- Kč představuje částku po zdanění srážkovou daní.

(14) Zaškrtnutím souhlasu s použitím osobních údajů a odesláním odpovědi na soutěžní otázky poskytuje účastník soutěže organizátorovi souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, poštovní a e-mailovou adresu zpracovával pro marketingové účely, tedy za účelem zaslání informací o dovolené v Rakousku.

(15) Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje shora uvedené společnosti souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využila pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže

(1) Soutěž probíhá od 24. září 2012 (12:00) do 23. listopadu 2012 (24:00) včetně.

(2) Odpověď mohou účastnící posílat prostřednictvím odpovědního kuponu (dále jen „kupon“), který je součástí zimní mapky "Mapa Rakouska - zimní střediska a lyžařské oblasti", na adresu organizátora uvedenou na kuponu. Kupon je možné poslat také faxem na číslo +420 222 210 256 nebo elektronickou poštou na adresu info@rakousko.com. K odpovědi na soutěžní otázky je možné použít také on-line soutěžní formulář

(3) Výherce určí správná odpověď na první soutěžní otázku a nejpřesnější odpověď na druhou (tipovací) otázku. Pořadí výherců určuje přesnost tipu.

(4) V případě shodných odpovědí je rozhodující datum odpovědi. V případě shody v datu určuje výherce los.

(5) Datem odpovědi se rozumí v případě:

a) soutěžního kuponu zaslaného poštou: datum podacího poštovního razítka.
b) kuponu zaslaného faxem: datum a čas odeslání faxu.
c) kuponu zaslaného elektronickou poštou: datum a čas odeslání e-mailu s přiloženým kuponem.
d) soutěžního on-line formuláře: datum a čas jeho doručení organizátorovi.

(6) Údaj rozhodný pro hodnocení odpovědí na tipovací otázku je výška sněhové pokrývky (s přesností na cm) ke dni 10.12.2012 u horní stanice lanovky (mountain station) na ledovci Kitzsteinhorn ("Kitzsteinhorn Kaprun Zell am See"). Rozhodující je poslední uvedený údaj sněhového zpravodajství 10.12. 2012 ve 12:00 hod.


III. Předání a přidělení výher
(1) Organizátor kontaktuje výherce prostřednictvím emailu.
(2) O přidělení jednotlivých výher výhercům rozhoduje organizátor.