Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

150. výročí narození Gustava Klimta

V roce 2012 si připomínáme 150. výročí narození Gustava Klimta, jednoho z nejvýznamějších rakouských malířů, představitele vídeňské secese. Ve Vídni se při této příležitosti koná mnoho jedinečných výstav.

Gustav Klimt - Beethovenův vlys © Belvedere Wien

"Kdo se chce o mně něco dovědět, ten by se měl pozorně zadívat na mé obrazy." V roce 2012 si připomínáme 150. výročí narození Gustava Klimta, jednoho z nejvýznamějších rakouských malířů, představitele vídeňské secese.

Gustav Klimt se narodil 14. července 1862 na vídeňském předměstí Baumgarten. Nadanému Gustavovi umožnili rodiče za velkých obětí navštěvovat uměleckoprůmyslovou školu, pozdější Vysokou školu užitého umění. Záhy se ocitl v nepřehlédnutelné skupině výtvarných umělců, která se podílela na umělecké výzdobě nových budov na okružní ulici Ringstraße. Do této rané tvůrčí fáze spadá mimo jiné výzdoba schodišť v divadle Burgtheater a v Uměleckohistorickém muzeu.

V roce 1897 se Klimt postavil do čela takzvaných secesionistů, kteří chtěli obnovit umění a otevřít se impulsům světové umělecké moderny. Uměleckým vrcholem těchto let se stala XIV. výstava vídeňské secese v roce 1902, uspořádaná k poctě Ludwiga van Beethovena. Tato výstava uskutečnila představu o jednotném uměleckém díle (Gesamtkunstwerk), k níž sám Klimt přispěl svým souborem monumentálních obrazů nazvaným Beethovenův vlys, který mohou návštěvníci dnes znovu obdivovat na místě vzniku v budově Secese.

Převládáním ornamentiky a bohatým používáním zlata, což jsou rysy typické pro Beethovenův vlys, začíná v tvorbě Gustava Klimta „zlaté období“, které vrcholí roku 1908 obrazem Polibek.

Gustav Klimt zemřel po třiceti letech intenzivní práce, triumfů i projevů nepřátelství na následky záchvatu mrtvice 6. února 1918.

Vídeňské výstavy věnované Gustavu Klimtovi
Při příležitosti 150. jubilea Gustava Klimta připravila přední vídeňská muzea význačné a mnohdy jedinečné výstavy věnované Gustavu Klimtovi.

Rakouská galerie na zámku Belvedere
Výstava: Gustav Klimt / Josef Hoffmann. Průkopníci moderny
25. října 2011 až 4. března 2012
Výstava osvětluje spolupráci Gustav Klimta s architektem a spoluzakladatelem uměleckořemeslných dílen Wiener Werkstätte Josefem Hoffmannem. Jejich společná výstava k Beethovenově poctě ve vídeňské Secesi a výzdoba bruselského paláce Stoclet vnesla nová kritéria do pojetí jednotného uměleckého díla (Gesamtkunstwerk) v Evropě. Kromě toho tato výstava nově vykládá Hoffmannův vliv na Klimtovo malířské dílo.
www.belvedere.at

Uměleckohistorické muzeum
Výstava: Gustav Klimt v Uměleckohistorickém muzeu
14. února až 6. května 2012
Tato výstava představuje kromě jiného 13 Klimtových obrazů určených na velké schodiště Uměleckohistorického muzea ve Vídni a jejich návrhy. Expozice přibližuje návštěvníkům vznik těchto děl pocházejících ze střední fáze umělcovy tvorby.
www.khm.at

Albertina
Výstava: Klimt – kresby
13. března do 17. června 2012
Výstava prezentuje vedle zápůjček velkou část z přibližně 170 děl z vlastní sbírky v Albertině a zprostředkovává návštěvníkům komplexní pohled na kreslířské dílo Gustava Klimta.
www.albertina.at

Vídeňské muzeum
Výstava: KLIMT. Sbírka Vídeňského muzea
16. května až 16. září 2012
Expozice představuje výběr z bohatých fondů muzea týkajících se Gustava Klimta: obrazy, mezi nimiž nechybí Portrét Emilie Flögeové, plakáty, tisky, umělcův pracovní plášť, jeho posmrtná maska a také kresba Egona Schieleho zachycující mrtvého Gustava Klimta. Těžiště výstavy však tvoří největší kolekce Klimtových kreseb v počtu 400 kusů, která je vůbec poprvé představena veřejnosti jako celek.
www.wienmuseum.at

Leopoldovo muzeum
Výstava: Gustav Klimt. Cesta (časem)
24. února až 11. června 2012
Tato výstava představuje mimo jiné exponáty z pozůstalosti Emilie Flögeové, zejména její korespondenci s Gustavem Klimtem. Ke stálým fondům Leopoldova muzea patří vedle významných Klimtových obrazů také četná díla umělců z období secese, například jedna z nejvýznamnějších kolekcí děl Egona Schieleho.
ww.leopoldmuseum.org

Rakouské divadelní muzeum
Výstava: Proti Klimtovi. Nuda Veritas a její zastánce Hermann Bahr
10. května až 29. října 2012
Obraz Nuda Veritas (Nahá pravda), vytvořený Gustavem Klimtem v roce 1898, se nacházel v majetku spisovatele Hermanna Bahra, který se ve svém spise Proti Klimtovi postavil ve  sporech o jeho dílo na umělcovu stranu. Kromě inkriminovaného Klimtova obrazu se výstava podrobněji zabývá také dílem samotného Hermanna Bahra.
www.theatermuseum.at

Galerie Künstlerhaus
Výstava: Klimt a Künstlerhaus
6. července až 2. září 2012
Tato expozice dokumentuje působení Gustava Klimta ve skupině Künstlerhaus, k níž patřil v letech 1891 až 1897.
www.k-haus.at

Rakouské etnografické muzeum
Výstava: Objekty v záběru: sbírka textilních vzorků Emilie Flögeové
24. května až 14. října 2012
Na této výstavě se poprvé předvádějí dochované textilní vzorky Emilie Flögeové, která byla partnerkou Gustava Klimta. Na přelomu století vedla ve Vídni módní salon, pro který navrhovala modelové šaty.
www.volkskundemuseum.at

Níže si můžete stáhnout tiskovou zprávu v plném rozsahu ve formátu .doc.