Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

Náš servis pro cestovní kanceláře

Pro každého, kdo nabízí, nebo chce zásadně rozšířit svoji nabídku "destinace Rakousko", jsme připraveni poskytnout kvalitní informační servis s možností zaslání dostupných informačních materiálů. Dále disponujeme řadou P.O.S. a propagačních materiálů, které Vám pomohou upoutat zájem zákazníků a snáze nabízet Rakousko. Abychom Vám mohli poskytnout maximální servis, rádi bychom své nové partnery blíže poznali. Pro tento účel Vás prosíme o kompletní vyplnění formuláře (který si můžete stáhnout na konci této stránky) a jeho zaslání faxem na naše faxové číslo 222 210 256 nebo e-mailem. Vámi poskytnutá data budeme považovat za vysoce důvěrná a v žádném případě je nebudeme poskytovat třetím osobám.

Kooperace © Österreich Werbung

Kooperace

Do činnosti Rakouské národní turistické centrály Östereich Werbung patří kromě všeobecné propagace Rakouska jako turistické destinace také konkrétní aktivity směřující k podpoře Vaší podnikatelské činnosti. Cestovní kanceláře, které mají propracovanou nabídku rakouských zájezdů a mají zároveň stabilní dobré výsledky (počet odbavených klientů do Rakouska), jsme připraveni dále podpořit a spolupracovat s nimi.

více o možnosti spolupráce s námi
Více článků