Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

Do Rakouska za kulturou a uměním

Jaká je vlastně rakouská kultura? Jedním slovem – evropská. Díky své poloze takřka ve středu Evropy bylo Rakousko v průběhu staletí vystaveno mnoha vlivům.

Zimní pohled na muzeum Albertina ve Vídni © Österreich Werbung / Popp Hackner
Rakouská kultura. Co si představíte jako první, když uslyšíte tato dvě slova? Určitě vám na mysli vytanou jména nejznámějších hudebních skladatelů, geniálního Wolfganga Amadea Mozarta, ale i neméně slavného Franze Schuberta, Josepha Haydna či otce valčíků Johanna Strausse mladšího. Z výtvarných umělců si pak určitě vzpomenete na malíře Gustava Klimta, Egona Schieleho, Oskara Kokoschku, ale i na architekta Friendensreicha Hundertwassera. Výčtem slavných jmen by se dalo dlouho pokračovat.
Jaká ale vlastně je rakouská kultura? Jedním slovem – evropská. Díky své poloze takřka ve středu Evropy bylo Rakousko v průběhu staletí vystaveno mnoha vlivům. Co dnes považujeme za typicky rakouské kulturní dědictví, se po dlouhá léta formovalo z nejrůznějších stylů. Společné znaky evropské kultury nejlíp poznáme, když se vydáme po „Cestě císařů a králů“, která vede podél Dunaje z Řezna přes Linec a Vídeň až do Budapešti. Dunaj je vůbec v současnosti významnou tepnou, která se po pádu „železné opony“ změnila z dělicí čáry ve spojnici velkých evropských kulturních center. Přestože by se mohlo zdát, že globalizace žene kulturní vývoj ve všech evropských zemích, tedy i v Rakousku, stejným směrem, opak je pravdou. Každý rakouský region si dodnes udržuje své typické zvyky, živé tradice a dbá na vlastní historii.
 
ALBERTINA, Vídeň
Od Dürera po Goyu – založení Albertiny
Výstava Od Dürera po Goyu – založení Albertiny poprvé představí kolem dvou stovek mimořádných děl ze sbírek slavné galerie a připomene rovněž pestré a napínavé osudy jejích zakladatelů – vévody Alberta Sasko-Těšínského a arcivévodkyně Marie Kristiny. Velkolepá výstava představí nejvýznamnější díla sbírky – od Michelangela přes Rembrandta a Rubense po Caspara Davida Friedricha. K vidění bude v době výstavy i slavný Dürerův obraz Feldhase.
Termín konání: 14. 3. – 29. 6. 2014
www.albertina.at
 
Leopoldovo muzeum, Vídeň
Kokoschka – Moje Já v centru zájmu
Výstava Kokoschka – Moje Já v centru zájmu je věnována jednomu z nejvýznamnějších rakouských umělců 20. století. Součástí výstavy jsou i fotografie z Kokoschkova života.
Termín konání: do 3. 3. 2014
www.leopoldmuseum.org
 
Klášter Klosterneuburg, Dolní Rakousko
900 let kláštera Klosterneuburgu – Kříž, prsten a Infel, 66 proboštů během devíti století
Klášter Klosterneuburg založil v roce 1114 Leopold III. Svatý. Od té doby patří k nejvýznamnějším církevním, společenským a kulturním centrům Rakouska. V minulosti sloužil jako rezidence Babenbergů a po jistou dobu i Habsburků. Ke klášteru náleží jedna z nejstarších vinic Rakouska. Ve zdejší vzácné klenotnici je uložena zemská koruna.
Termín konání: 14. 2. – 31. 12. 2014
www.stift-klosterneuburg.at/
 
Dvorní depozitář nábytku – Muzeum nábytku, Vídeň
Ošklivé věci – Encyklopedie nevkusu
Výstava nabízí pohled na kulturu bydlení a nábytkářské umění v Rakousku. Jde o raritu mezi vídeňskými muzei. Prostor vybízí k procházce historií rakouského životního stylu v průběhu tří staletí. Od února letošního roku se tu koná zvláštní výstava s názvem Ošklivé věci – Encyklopedie nevkusu.
Termín konání: 19. 2. – 6. 7. 2014
www.hofmobiliendepot.at
 
Zámecké muzeum Linec, Horní Rakousko
O životě s válkou – Horní Rakousko za první světové války
Horní Rakousko bylo stranou bojových front, přesto i na tento region rychle dolehly dramatické důsledky první světové války. Výstava se soustředí především na život zdejšího obyvatelstva ve válce a s válkou.
Termín konání: 23. 1. – 16. 11. 2014
www.schlossmuseum.at
 
Muzeum Lentos, Linec, Horní Rakousko
Groteska – umění humoru
Převratné události, ale i drobné epizody všedního dne se stávají náměty slavných grotesek.
Termín konání: 28. 2. – 25. 5.
www.lentos.at
 
Festival Ferenze Liszta, Raiding, Hradsko
Jako koncertní pianista a klavírní virtuos procestoval Ferenz Liszt spoustu zemí. Evropu projel křížem krážem jako snad žádný člověk a umělec té doby. Z Raidingu vyrážel přes Paříž až na nejzazší místa kontinentu – do Glasgow, Konstantinopole, Kyjeva, Kodaně i k Gibraltaru. Ferenz Liszt se stal během krátké doby jednou z nejznámějších osobností Evropy.
Festival Ferenze Liszta v Raidingu vstupuje už do své deváté sezony, letos bude zahájen cyklem komorní hudby.
Termín konání: 20.–23. 3. 2014 (další termíny: červen, říjen)
www.lisztfestival.at
 
Diagonála, Štýrský Hradec, Štýrsko
Festival rakouského filmu s názvem Diagonála je chápán jako fórum pro prezentaci rakouské filmové produkce a související diskuze.
Termín konání: 18.–23. 3. 2014
www.diagonale.at
 
Muzeum Essl, Klosterneuburg, Dolní Rakousko
Jiný pohled – sběratelka a umělkyně
Výstava představuje díla ze sbírky Agnes Essl. Jde o tvorbu více než třicítky umělkyň.
Termín konání: 20. 3. – 21. 9. 2014
www.essl.museum
 
Renesanční zámek Schallaburg, Dolní Rakousko
Jásot & nouze. Život s velkou válkou v letech 1914–1918
Přesně sto let po vypuknutí první světové války představuje výstava v Schallaburgu nové pohledy na historii. Převratné události let 1914–1918 byly zlomovými okamžiky pro celou Evropu.
Termín konání: 29. 3. – 21. 4. 2014
www.klangraum.at
 
Loisiarte, Langenlois, Dolní Rakousko
Hudební a literární festival Loisiarte se koná v Loisiu v Langenloisu. Jedinečná kombinace současných skladeb, čtení z děl světových autorů a prvotřídní komorní hudby zaručuje umělecky zajímavé a napínavé večery. Tradičním vrcholem programu je vystoupení chóru Arnolda Schoenberga.
Termín konání: 27.–30. 3. 2014
www.loisiarte.at