Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

Opět nový rekord: 2,15 mil. přenocování českých turistů v Rakousku

V roce 2013 si rakouský cestovní ruch nadělil krásný dárek. Opět se totiž podařilo překonat dosavadní rekord v počtu přenocování z roku 1992. I přes celosvětově nejisté hospodářské poměry tak potvrdilo Rakousko svou pozici mezi prémiovými destinacemi v mezinárodním měřítku.

Sölden Tiefenbachsteg, Ötztal © Ötztal Tourismus / G.E.

Veškeré spolkové země zaznamenaly přírůstky a zvláště potěšující byl zvýšený zájem o městskou turistiku. Při výběru kategorií ubytování se nejvyšší přírůstky projevily u apartmánů a 5-4 hvězdičkových hotelů.

Podle údajů Statistik Austria tak došlo v roce 2013 v Rakousku k nárůstu počtu přenocování o úctyhodných 1,6 milionů (+1,2%) na celkových cca. 132,6 milionů. Tento nárůst byl z přibližně dosažen výhradně díky zahraničním turistům (+1,9%), kteří vykompenzovali i pokles domácího cestovního ruchu -0,6%.

V roce 2013 dosáhla rakouská ubytovací zařízení i přes složité všeobecné hospodářské podmínky také nového rekordu v pobytu hostů z České republiky. Počet 2.148.000 přenocování  odpovídá růstu o 1,1%, příjezdy českých hostů vzrostly o 1,7% na celkových 629.800. Obzvlášť velký potenciál má letní aktivní dovolená v Rakousku, o niž je stále větší zájem – pěší turistika v rakouských horách, cykloturistika, ale i koupání v četných teplých jezerech a také pobyty v rakouských městech. Česká republika se tak opět umístila na sedmém místě mezi nejdůležitějšími zdrojovými trhy pro incoming do Rakouska.

To je podle Ingrid Sieder, ředitelky Rakouské národní turistické centrály v Praze, více potěšující než ekonomická situace v roce 2013 v České republice, která nebyla úplně nejlepší, a v listopadu byl kurz České koruny znehodnocen. „Skutečnost, že v prosinci mohlo být zvýšení dosaženo, je jistě spojeno s dobrými sněhovými podmínkami a vynikajícími zimními nabídkami.“ Velmi pozitivně se vyvíjí i letní sezóna. Naše česká cílová skupina má velký zájem o aktivní dovolenou v nedotčené přírodě a o rakouskou nabídku pěší turistiky v horách, jízdu na kolech podél řek nebo koupání v teplých jezerech je pro to ideální.

Nejvyšší přírůstky v počtu přenocování v Rakousku zaznamenala Arabské země (+24%), Čína (+14%), Rusko (+9,4%), Velká Británie (+5,2%), stejně jako USA (+6,3%) a Německo (+2,4%).  Poklesy na předních pozicích zaznamenala Itálie (-4,8%), Nizozemí (-2,6%) a Rumunsko (-3,5%).

  Rok 2013 v Rakousku
absolutní čísla v 1.000
  Příjezdy +/- v % Přenocování +/- v %
Německo 11.751,7 3,0 50.802,8 2,4
Nizozemí 1.673,5 -2,4 9.140,4 -2,6
Švýcarsko 1.281,6 0,5 4.576,3 0,4
Velká Británie 774,0 4,5 3.345,2 5,2
Itálie 1.023,3 -3,5 2.777,4 -4,8
Belgie 501,2 1,5 2.605,6 0,9
Česká republika 629,8 1,7 2.148,1 1,1
Rusko 513,6 7,8 1.954,4 9,4
Francie 514,7 -0,9 1.808,8 -0,6
Maďarsko 479,3 1,4 1.622,0 -0,1
Polsko 382,3 5,4 1.495,8 1,2
Dánsko 322,8 1,9 1.447,7 0,0
USA 580,0 9,1 1.367,2 6,3
Švédsko 206,7 2,2 806,3 2,5
Rumunsko 257,1 -3,3 801,9 -3,5


Zdrojem uvedených je tisková zpráva Statistik Austria, TA.