Steiermark: Arkitektoniske højdepunkter

Al arkitektur vil naturligvis bære præg af omgivelserne, ligesom omgivelserne vil være påvirket af arkitekturen. Derfor er det heller ingen overraskelse, at Steiermark har mange forskellige, arkitektoniske strenge at spille på.

Arkitekturen i Steiermark venter på dig her