Navigation Indhold Aktiviteter i Østrig

Statsform og befolkning

Østrig er en demokratisk forbundsrepublik på parlamentarisk basis.

Parliament in Vienna

Med et areal på 83.858 km2 består Østrig af 9 selvstændige forbundslande eller delstater med deres egne delstatsregeringer. Lovgivningen bliver opretholdt af den nationale domstol samt forbundsdomstolen - de to kamre i parlamentet. Østrig er medlem af EU, FN såvel som de fleste FN organisationer.

Ud af de ca. 8 millioner indbyggere er ca. 98% tysksproget. I den sydlige og østlige del af landet er der 6 officielt anerkendte etniske grupper (Burgenlandske kroatere, romaer, slovakere, sloveniere, tjekkere og ungarere).

Ca. 74% af østrigerne er romersk-katolske, 5 % protestanter, resten tilhører andre trosretninger.

Her kan du finde mere information: