Please choose Language or Country
or
Muzej u današnjem obliku dijete je prosvjetiteljstva. Istina, umjetničke zbirke postojale su i prije ali u privatnim rukama i javnosti nedostupne. Od 18. stoljeća postupno se uviđalo značenje takvog načina obrazovanja te se sve više zbirki otvaralo i širokoj publici. U Austriji je takav razvitak počeo za cara Franje I. Stjepana, supruga Marije Terezije.

Muzeji i galerije u Austriji

image copyrights

The main purpose of the two main domains www.austria.info and www.austriatourism.com is the promotion of Austria as a holiday destination.