Please choose Language or Country
or
Muzej u današnjem obliku dijete je prosvjetiteljstva. Istina, umjetničke zbirke postojale su i prije ali u privatnim rukama i javnosti nedostupne. Od 18. stoljeća postupno se uviđalo značenje takvog načina obrazovanja te se sve više zbirki otvaralo i širokoj publici. U Austriji je takav razvitak počeo za cara Franje I. Stjepana, supruga Marije Terezije.

Muzeji i galerije u Austriji

Bildrechte

Österreich Werbung betreibt unter den Hauptdomains www.austria.info bzw. www.austriatourism.com Websites, die in erster Linie der Bewerbung Österreichs als Fremdenverkehrsland dienen.