Koruška: Obir Tropfsteinhöhlen

Poput predimenzioniranih igala i čunjeva sige u špilji Obir-Tropfsteinhöhle vise sa stropa odn. izniču iz poda ka stropu. Da te mineralne formacije još uvijek rastu odnosno „žive“, predstavlja europski raritet.

Kamenje koje govori u dubini