Navigacija Sadržaj Aktivnosti u Austriji

Obiteljsko pješačenje u Donjoj Austriji

Park prirode Blockheide Gmünd-Eibenstein sa svojim je dobro označenim i za dječja kolica prilagođenim planinarskim putovima, svojim jezercima, blagim brežuljcima, neobičnim oblicima kamenja i privlačnim odmaralištima poznat kao omiljeno obiteljsko planinarsko područje.

Naturepark Bockheide in Lower Austria © Österreich Werbung / Jezierzanski
Park prirode Blockheide-Eibenstein
Blockheide se naziva pustopoljina bogata raznolikostima u sjeverozapadnom Waldviertelu – s kombinacijama livada, oranica i miješanom šumom. Karakteristični su usađeni u krajolik granitni blokovi s originalnim oblicima piramida ili kruha, djelomično otisnuti kao "pomični kameni". Pomični kameni su gibljivi kroz eroziju zaobljeni granitni blokovi koji samo s jedne male strane leže na podlozi stijene.

Posebnost krajolika čini pješačenje kroz nacionalni park Blockheide na izletište koje vodi u svijet bajki i vila. Gljivasti i pomični kamen, kamen đavolaka ili demonski kruh i priče koje se vrte oko njih bude maštu kod velikih i malih. Prateći objekti i ponude: vidikovac, informativni centar, kamen meridijana, labirint kamenja, prirodno dječje igralište s mjestima za piknik za divove i patuljke te avanturističkim vođenjem. Na bubamarinom putu može se otkriti rijetki životni prostor životinja kulturnog krajolika Waldviertel.
www.blockheide.at