Nacionalni park Kalkalpen

Nacionalni park Kalkalpen obuhvaća najveće šumsko područje u Austriji. Osamdeset posto njegove površine prekriveno je smrekom, jelom i bukvom, s tim da se ovdje drveću dopušta da raste, stari i odumire u prirodnom ritmu.

Pročitajte više