Tirol: ledenjak na nišanu

Ledenjak predstavlja stalno prisutnu kulisu, 9 koliba na alpskim livadama su vezne karike visinskoga puta Stubaier Höhenweg, kojemu je polazište u Neustiftu u Tirolu. Uzduž potoka koji spokojno žubore, pokraj vodopada koji huče i idiličnih planinskih jezera ruta vodi kroz netaknuti visokogorski krajolik planinskoga lanca Stubaier Alpen.

Najljepši visinski putovi