Koruška: jahanje za osobe s invaliditetom

Na leđima konja osobama s invaliditetom otvara se nova dimenzija sportskog kretanja. U obrazovnom centru za jahanje i terapiju Dell'mour u Ledenitzenu na jezeru Faaker See, profesionalna trenerica terapijskog jahanja Sabine Dell'mour ljudima s hendikepom pomaže da se osjete zanos u sedlu.

Na leđima konja s invaliditetom na imanju Dell'mour