Landesmuseum Burgenland

Naseljavanje Gradišća počelo je još u mlađe kameno doba. Tome je pogodavala povoljna klima i plodno tlo. Tko želi znati više o povijesti, kulturi i samom kraju istočnoga Gradišća, neka posjeti Landesmuseum Burgenland.

Pročitajte više