Kultura rudara iz Bleiberga

Sretno! Ovaj pozdrav rudara odzvanjao je u Bad Bleibergu sve do zatvaranja rudnika 1993. godine. No njihova se tradicija održala sve do danas.

Kultura rudara iz Bleiberga u Koruškoj