Parkiranje

Dopušteno vrijeme parkiranja u zonama za kratko parkiranje ("plave zone") može varirati od 30 minuta do 2 sata, što je navedeno na početku svake zone. Odgovarajući prometni znakovi ne moraju se ponavljati na svakom križanju.

Pročitajte više