Dvorac Herberstein

Dvorac Herberstein u Istočnoj Štajerskoj sa svojim različitim stilovima gradnje - gotika, renesansa i barok – skriva u sebi pravo arhitektonsko umjetničko djelo.

Dvorac Herberstein