Please choose Language or Country
or
Austrija je od 1. siječnja 2012. na svim autocestama i brzim cestama s više prometnih traka uvela obavezne hitne koridore.

Vozači su u slučaju zastoja ili nezgode dužni između prometnih traka formirati  koridor za prolazak interventnih vozila, koji će vozilima policije, hitne pomoći, vatrogasnim vozilima i cestovnoj službi omogućiti sigurniji i brži pristup mjestu nesreće. Neovlaštena vožnja hitnim koridorom i ometanje interventnih vozila je kažnjivo!

Više informacija o hitnom koridoru dostupno je na stranicama www.rettungsgasse.com i www.asfinag.at

Obavezni hitni koridori

image copyrights

The main purpose of the two main domains www.austria.info and www.austriatourism.com is the promotion of Austria as a holiday destination.