Navigacija Sadržaj Aktivnosti u Austriji

Online bilten

Kao informacijski medij Austrijskog promidžbenog ureda bilten je već godinama izvor ideja i kompas za trendove za austrijski turizam.

Bilten se prezentira kao turistički magazin s opširnim karakterom usluga, koji se ciljano šalje donosiocima odluka u austrijskoj turističkoj branši.

Prijelaz na njemačku stranicu Austrijskog promidžbenog ureda