Navigație Cuprins Activități în Austria

Gustav Klimt – Sărutul

În anul 1907, Gustav Klimt începe să lucreze la tabloul „Der Kuss“ (Sărutul), care va deveni mai apoi capodopera creaţiei sale şi una dintre cele mai cunoscute lucrări ale mişcării artistice Jugendstil.

The Kiss by Gustav Klimt © Belvedere Vienna

Wien, Prinz Eugen-Straße 27

Wien, Prinz Eugen-Straße 27 pe hartă
Conjunctura creării tabloului
Pentru a înţelege conjunctura în care a fost creată această fascinantă operă de artă trebuie să privim înapoi la anul 1907 şi ce a însemnat el pentru Klimt. În acest an, artistul muncea în atelierul său, după cum îi era obiceiul, de dimineaţa până seara, fără pauză. Astfel, podeaua atelierului era acoperită cu un covor format din nenumărate schiţe. Dar Klimt continua să fie nemulţumit de rezultatul muncii sale şi se plângea despre truda muncii sale. În una dintre scrisorile sale el spune chiar: "Ori sunt deja prea bătrân, ori prea nervos, ori prea prost - trebuie să existe un motiv." În ciuda oboselii şi a tensiunii continue pe care le resimţea Klimt, anul 1907 s-a dovedit a fi cel mai productiv an din cariera artistului. A fost anul în care Klimt a finalizat portretul numit Adele Bloch-Bauer I, tabloul Hoffnung II (Speranţa II) şi, deasemenea, anul în care începe să lucreze la superba capodoperă a creaţiei sale, tabloul „Der Kuss" (Sărutul) - care în timp a devenit una dintre cele mai importante lucrări din istoria artei.

Tema îndrăgostiţilor

Cuplul de îndrăgostiți uniţi printr-un sărut l-a preocupat pe Klimt de-a lungul tuturor fazelor creaţiei sale. Variaţiuni ale acestei teme se regăsesc în lucrările din primii săi ani de creaţie şi continuă să apară în operele sale până la sfârşitul vieţii. Referitor la tehnica prin care sunt zugrăviţi îndrăgostiţii înmărmuriţi în faţa puterii sentimentelor lor, trebuie să amintim faptul că acest tablou a fost zugrăvit în "Goldene Periode" (Perioada de Aur) a artistului, cea care a debutat odată cu realizarea compoziţiei Beethovenfries (Fresca dedicată lui Beethoven), fiind caracterizată de introducerea în opera lui Klimt a ornamentelor şi a aurului.

Influențele tabloului

Aşa-numita „Goldenen Periode" (Perioada de Aur) a fost puternic influenţată de călătoria lui Klimt din anul 1903 la Ravenna, unde a intrat în contact cu măiestria şi opulenţa mozaicului bizantin. Totodată, din lucrările realizate în această perioadă ne dăm seama că el a fost influenţat şi de către pictorii moderni: astfel regăsim la Klimt elemente ale stilului decorativ abstract al simbolistului olandez Jan Theodor, precum şi ale pictorului simbolist belgian Fernand Khnopff - influenţa celui din urmă asupra operelor lui Klimt a fost criticată de către Karl Kraus, care spunea că după întâlnirea cu acesta, în Klimt "ar fi înflorit stilul Khnopff".

Ce reprezintă Sărutul?

De-a lungul timpului au existat numeroase tentative de a afla identitatea femeii misterioase şi totodată fascinante pe care Klimt a zugrăvit-o în „Der Kuss" (Sărutul). Au fost vehiculate mai ales două nume: Emilie Flöge, marea iubire a artistului şi Adele Bloch-Bauer. Însă trăsăturile personajului feminin din tablou se aseamană cu cele ale multor femei pictate de Klimt, fiind astfel imposibil de determinat cine a fost modelul pe care artistul l-a schiţat în scena sărutului.

Tabloul înfăţişează doi îndrăgostiţi îmbrăţişaţi, uniţi printr-un sărut şi rămaşi parcă înmărmuriţi pe un mirific covor de flori. Bărbatul pare să îşi aplece faţa spre chipul femeii, care aşteaptă, lipită de trupul lui, sărutul. Trupul bărbatului este zugrăvit în manieră ornamentală, Klimt folosind linii drepte şi figuri geometrice, în timp ce trupul femeii este redat prin linii mlădioase, line, iar veşmântul ei este decorat în culori calde şi modele florale. Cei doi îndrăgostiţi rămaşi nemişcaţi, ca doua statui, sunt învăluiţi într-o aură realizată din petale de aur. Doar picioarele lor ies de sub lumina caldă ce îi învăluie şi se înfig parcă în covorul de flori, într-o ultimă încercare de a se ancora în realitate şi a nu se pierde în lumea dragostei lor. Contemplând însă scena sărutului, ne dăm seama că încercarea îndrăgostiţilor de a nu se desprinde de lumea în care trăiesc a eşuat, ei par să se fi înălţat mult deasupra lumii noastre, plutind într-un univers lipsit de timp şi spaţiu, un fel de tărâm paradisiac, zugrăvit într-o manieră care aminteşte de decorul auriu al mozaicului bizantin.

În anul 1908, când Klimt a prezentat pentru prima dată acest tablou, Galeria Austriacă l-a achiziţionat pe loc, direct din expoziţie. "Der Kuss" (Sărutul) este astăzi opera centrală a celei mai mari colecţii de lucrări ale lui Gustav Klimt, aflată la Galeria Austriacă din Belvedere Superior, în Viena.

www.belvedere.at