Navigație Cuprins Activități în Austria

REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI "Concurs Facebook"

Perioada de desfasurare: 21.06.2013 – 21.07.2013

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Campania promotionala "Concurs Facebook" (denumita in continuare “Promotia”) este organizata de Reprezentanta in Romania a Österreich Werbung KFT Ungaria, cu sediul firmei in Ungaria, Str. Ronai Rippl nr. 4 si al Reprezentantei in Bucuresti, Str. Ana Davila nr. 6, Bl. A2, Sc. 1, Et. 2, Ap. 12, tel. 0372068970, reprezentata de Gabriele Lenger, in calitate de Sef reprezentanta, denumita in continuare “Organizator”.

1.2. Promotia se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul") care va fi disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, prin afisarea in permanenta pe durata promotiei ”Concurs Facebook” pe pagina http://www.austria.info/ro/austria-informatii-practice/regulament-concurs-facebook-2001378.html.

1.3. Regulamentul este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii promotiei, cu conditia anuntarii prealabile a modificarilor, prin publicare pe pagina web mentionata anterior, cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

1.4. Participarea la aceasta Promotie implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament Oficial de catre toti participantii aplicatiei “Valiza de Vacanta”.

2. TERITORIUL SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1. Promotia este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in spaţiul virtual corespunzator paginii Facebook http://www.facebook.com/DescoperaAustria?fref=ts in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Promotia va incepe in data de 21.06.2013, ora 00.00.00, ora Romaniei si se va incheia in data de 21.07.2013, ora 23:59:59, ora Romaniei.

2.3. Campania se desfasoara intr-o singura etapa, la sfasitul careia se desemneaza, prin tragere la sorti un castigator.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La Promotie pot participa numai persoanele fizice, cetateni romani care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 12 martie 2013 (denumite in continuare in mod individual „Participant” sau in mod colectiv „Participanti”).

3.2. Nu au dreptul sa participe la Promotie angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor/colaboratorilor implicati in organizarea Promotiei si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

3.3. Pentru a putea participa la Promotie, Participantii trebuie sa aiba conturi active in reteaua de socializare Facebook, cu vechime de minim 10 zile la data intrarii in Promotie si cu minim 10 prieteni.

3.4. Participarea la aceasta Promotie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

3.5. Castigatorii Promotiei nu vor putea solicita contravaloarea premiilor castigate in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri.

4. MECANISMUL PARTICIPARII LA PROMOTIE:

4.1. Participantul isi da acceptul de a fi fan al paginii de Facebook mentionate la 1.2, dand un click pe butonul de ‘’Like’’.

4.2. Participantul accepta termenii si conditiile ‘Concursului Facebook’.

5. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS.

5.1 Pentru a putea participa si a avea sansa de a castiga premii in cadrul Promotiei, Participantii trebuie sa accepte conditiile si termenii prevazuti de catre Regulamentul Oficial; prin bifarea unui/unor camp/campuri Participantii declara ca au luat la cunostinta de prevederile Regulamentului campaniei promotionale, sunt de acord cu conditiile acestuia si se obliga sa respecte Regulamentul in mod integral.

6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

6.1. Premiul Promotiei este 1 excursie in Austria, in valoare totala neta de 900 EUR: cazare pentru 2 persoane in camera dubla la Dolomiten Residenz Sporthotel din localitatea Sillian din Austria, cu demipensiune inclusa, pentru 7 nopti.

6.2 Castigatorul premiului oferit in cadrul acestei campanii nu are posibilitatea de a primi

contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite

schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului.

7. MECANISMUL DE ACORDARE A PREMIILOR

7.1. Premiul se va acorda prin tragere la sorti in data de 23 iulie 2013.

7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a utiliza pentru selectia castigatorilor, a www.random.org ca algoritm de alegere aleatorie, in vederea tragerii la sorti a premiului mentionat la 6.1.

8. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Numele castigatorului va fi anuntate in cadrul paginii http://www.facebook.com/DescoperaAustria?fref=ts si prin email.

8.2. Castigatorul, anuntat conform articolului 8.1, va fi validat de catre Organizator conform procedurilor de validare descrise mai jos.

8.2.1. In cazul in care dupa tragerea la sorti a premiului nu poate fi contactat Participantul castigator, se va realiza o noua extragere. Daca nici cea de a doua extragere nu genereaza un castigator, atunci premiul va ramane in proprietatea Organizatorului.

8.2.2. Un Participant castigator se considera imposibil de contactat in cazul in care nu raspunde la emailul de anuntare, actionand conform instructiunilor din email, in termen de 3 zile lucratoare de la trimiterea emailului.

8.2.3. Organizatorul va transmite castigatorilor un singur email prin care ii va informa cu privire la castigarea unui premiu in cadrul Promotiei.

8.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data anuntarii castigatorilor desemnati, cu o notificare prealabila, pastrand numarul si valoarea premiilor anuntate initial.

9. CONDITII DE VALIDARE

9.1. Castigarea voucherului presupune indeplinirea conditiilor de validitate de la 9.2.1 si 9.2.2.

9.2. Pentru ca un Participant sa fie validat castigator trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

9.2.1. Sa fi acceptat toate clauzele prezentului document si termenii si conditiile generate de promotia ‘Concurs Facebook”.

9.2.2. Sa fie in continuare fan la paginii http://www.facebook.com/DescoperaAustria?fref=ts

9.2.3. Sa prezinte datele cerute in mailul in care este anuntat ca fiind castigator.

9.2.4. Sa prezinte un act de indentitate care sa ateste veridicitatea datelor prezentate atunci cand a fost desemnat castigator.

9.3. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor desemnati castigatori in cadrul Promotiei in situatia in care se descopera, in cursul procedurii de validare a castigatorilor/atribuire a premiilor, ca nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului; fapt care duce la invalidarea acestora ca si castigatori si, in consecinta, la pierderea oricarui drept cu privire la premiu.

10. PROCEDURA DE VALIDARE

10.1. Validarea Participantilor desemnati castigatori se face in termen de 3 zile lucratoare de la anuntarea premiilor. Astfel, Participantul are obligatia de a prezenta, in termenul mentionat anterior, copia cartii de identitate astfel incat Organizatorul sa poata verifica si compara concordanta datelor declarate de Participant la anuntul castigarii premiului cu cele atestate de documentul de identitate.

10.2. Daca Participantul nu prezinta in termen de 3 zile lucratoare de la data expedierii emailului care il informeaza pe Participant asupra calitatii de castigator documentul solicitat, castigatorul este invalidat, iar tragerea la sorti se repeta o singura data.

10.3. Premiile Concursului vor fi inmanate castigatorilor la sediul Organizatorului, prin e-mail sau vor fi expediate prin posta sau prin intermediul unui curier privat in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la validarea castigatorului, caz in care vor fi insotite de un aviz de confirmare de primire, pe care castigatorul trebuie sa-l semneze si sa-l returneze.

10.4. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru premiul care nu ajunge la destinatie sau ajunge deteriorat din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de curierat; inmanarea premiului prin curierat se va face personal pe baza actului de identitate valabil la momentul inmanarii premiului.

10.5. Lista castigatorilor validati (nume, prenume, premiul castigat) va fi publicata pe pagina http://www.facebook.com/DescoperaAustria?fref=ts in cel mult 3 de zile lucratoare de la momentul desemnarii lor.

11. TAXE

11.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Orice alte obligatii de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina castigatorilor. De asemenea, de la data intrarii in posesia premiilor, toate eventualele cheltuieli aferente acestor premii revin castigatorilor lor.

12. FRAUDE. LITIGII

12.1. Organizatorul este indreptatit sa ia orice masura necesara in cazul tentativelor de frauda a sistemului, de abuz sau de influentare in mod negativ a imaginii Organizatorului sau societatilor partenere.

12.2. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

12.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula participarea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

12.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a valida fiecare castigator prin verificarea datelor de identificare declarate de Participanti la inscriere – cu cele atestate de actul acestora de identitate.

12.5. Participantul are voie sa intre in competitie cu un singur cont creat pe Facebook. Orice participare realizata din conturi suplimentare suspectate de catre Organizator a apartine aceluiasi Participant va fi anulata, fara obligatia de a anunta in prealabil acest lucru, pastrand in competitie doar primul cont creat in ordine cronologica.

12.6. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca rezolvarea diferendului nu este posibila pe cale amiabila, partile il vor inainta spre solutionare instantelor competente in jurisdictia carora se afla sediul Organizatorului.

13. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

13.1. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana in vederea participarii la Promotie.

13.2. Prin participarea la Promotie, Participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor, indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului, precum si in scopul transmiterii catre Participanti a unor comunicari cu caracter publicitar si marketing direct. Prin participarea la promotie va exprimati acordul dumneavoastra ca Organizatorul sa poata utiliza datele furnizate in vederea promovarii produselor si serviciilor Organizatorului, precum si ale societatilor partenere, cum ar fi, dar fara a se limita la:

- transmiterea de mesaje publicitare, de marketing, precum si pentru transmiterea de oferte cu privire la servicii si produse;

- transmiterea prin telefon sau SMS, posta sau alte mijloace de comunicare electronice (e.g.email) a informatiilor privind servicii si produse;

- participarea la diverse concursuri si alte actiuni promotionale de marketing si publicitate privind anumite servicii si produse;

13.3. Furnizarea datelor este facultativa si se face in scopul participarii la Promotie.

13.4. Refuzul dumneavoastra determina neinscrierea datelor furnizate de dumneavoastra in baza de date a Organizatorului si implicit neparticiparea la promotie.

13.5. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale Participantilor.

13.6. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre Organizator si nu sunt comunicate altor destinatari. Cu toate acestea, in cazul in care veti fi desemnat castigator al unor premii atribuite de Organizator ca urmare a desfasurarii promotiei, datele dumneavoastra (nume, prenume, premiul castigat) vor fi afiaate pe pagina web a Organizatorului si/sau pe paginile web si in publicatiile dedicate Promotiei. De asemenea, in cazul castigatorilor unor premii a caror valoare depaseste pragul de 600 lei/premiu, Organizatorul are, in conformitate cu prevederile Codului fiscal, obligatia legala de a calcula, retine si 10 vira impozitul pe venituri din premii, precum si de a completa Declaratia 205 - "Declaraţie informativă privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit" (aprobata prin Ordinul 2017/2005, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 din 20/01/2006), in cadrul careia se solicita: numele si prenumele beneficiarului de venit precum si codul numeric personal al acestuia.

13.7. In vederea indeplinirii acestei obligatii impuse de legislatia in vigoare, Organizatorul va colecta codul numeric personal al castigatorilor validati ai Concursului carora li s-au atribuit premii in valoare de peste 600 lei/premiu.

13.8. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de (i) dreptul de acces la date (art.13) , (ii) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) , (iii) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) , (iv) dreptul de a va adresa justitiei (art.18) , şi (v) dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea datelor (art.15)*.

14. ALTE CLAUZE

14.1. Castigatorii isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si veridicitatea informatiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta neasumandu-si nicio responsabilitate pentru informatiile si datele care nu corespund realitatii si/sau pentru declaratiile mincinoase si nici pentru orice consecinta care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declaratie. Castigatorul care declara/transmite informatii/date eronate/false pierde calitatea de castigator si dreptul la premiu.

14.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate ca urmare a desfasurarii acestei Promotii.

14.3. Organizatorul nu isi va asuma raspunderea pentru situatii cum ar fi, dar fara a se limita la:

- Neinscrierea pe pagina web indicata ca urmare a defectiunilor tehnice independente de

vointa Organizatorului;

- Expedierea documentelor pentru validarea unui castigator la alta adresa decat cea indicata de Organizator;

- Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Promotie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Promotie;

- Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet, ale serviciilor Facebook sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

- Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile la promotie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective nu vor fi validate.

Prezentul Regulament Oficial a fost semnat azi , 17.06.2013