Slottet Schönbrunn

Det kejserliga palatset Schönbrunn med dess många sidobyggnader och vidsträckta trädgårdar räknas idag till de betydelsefullaste barockanläggningarna i Europa. Från att vara ett jaktslott med stora parkanläggningar skedde i mitten av 1700-talet en utbyggnad av slottet till sin nuvarande storlek och blev den kejserliga familjens och hovstatens residenslott.

Slottet Schönbrunn