Navigation Innehåll Aktiviteter i Österrike

De österrikiska landskapen

Österrike har för sin storlek en otrolig topografisk mångfald. Mellan det flacka stäpplandskapet i den pannoniska slätten i östra delen av landet upp till högalpina områden i väst finns skogar och berg, våtmarker och i söder sjödistrikt i medelhavsstil.

Lake Neusiedl
Fler artiklar