I tidernas begynnelse

Redan under den äldre stenåldern (till ungefär 8 000 f.Kr.) är det område som numera tillhör Österrike, den bördiga Donaudalen och alpernas dalgångar, befolkat.

Före år 600