Navigation Innehåll Aktiviteter i Österrike

Från Biedermeier till jugendstil

Den franska revolutionen 1789 och Napoleons påföljande maktövertagande leder till många förändringar.

Otto Wagner-Kirche vid Steinhof i jugendstil © Österreich Werbung/Popp-Hackner
Den franska revolutionen 1789 och Napoleons påföljande maktövertagande leder till många förändringar. Österrike dras in i de napoleonska krigen och bidrar som värd för Wienkongressen 1814/15 till kontinentens nyordning. På den chock som den europeiska adeln har fått genom revolutionen reagerar kejsar Franz I och hans statskansler Metternich i Österrike med censur och andra inskränkningar i de borgerliga friheterna. Borgerskapet drar sig tillbaka inom hemmets fyra väggar; biedermeierepoken börjar. Man anordnar samkväm och träffas i salonger – de sköna konsterna främjas. Målare som Ferdinand Georg Waldmüller och Friedrich Gauermann, kompositörer som Franz Schubert och diktare som Adalbert Stifter, Ferdinand Raimund eller Franz Grillparzer väcker uppseende.

Epoken avslutas med ännu en revolution: 1848 tvingar borgerskapet Franz I att avgå, och kejsaren Franz Joseph I övertar regentskapet. Tillsammans med sin gemål Elisabeth, den legendariska ”Sisi”, präglar han än idag bilden av det österrikiska kejsardömet. Med praktfulla byggnadsverk gör han sin residensstad Wien till en betydande centraleuropeisk metropol och till ett centrum i en stor mångnationell stat, som sträcker sig över Ungern, norra Italien och långt in i Sydösteuropa.

Valskungen Johann Strauß firar triumfer världen över. Sigmund Freud utvecklar psykoanalysen, och omkring 1900 skapas några av den wienska jugendstilens mest fantastiska verk. Målare som Gustav Klimt och Egon Schiele imponerar likaså som arkitekterna Otto Wagner och Adolf Loos. En promenad längs Ringstraße i Wien, ett besök på Sisi- eller Sigmund-Freud-museet och på det österrikiska galleriet Belvedere förmedlar ett omfattande intryck av den här epoken.