Navigation Innehåll Aktiviteter i Österrike

I tidernas begynnelse

Redan under den äldre stenåldern (till ungefär 8 000 f.Kr.) är det område som numera tillhör Österrike, den bördiga Donaudalen och alpernas dalgångar, befolkat.

Heathen's Gate in Carnuntum, Lower Austria
Under kelternas tid (800 till 400 f.Kr.) uppstår ett första kungarike, Noricum, vars bosättningar blir rika framför allt genom saltbrytning och handel med salt. Arkeologiska fynd i Hallstatt, där man kan göra en tidsresa till förfluten tid i museet, ger namnet åt den här epoken: hallstattiden.

Omkring början av vår tideräkning erövrar romarna den största delen av landet och bygger städer och vägar. Den mest betydande romerska bosättningen i Österrike, Carnuntum (huvudstad i den romerska provinsen övre Pannonien som ligger i dagens Niederösterreich) blomstrar och blir till och med kejsarstad. På det stället finns idag en imponerande arkeologipark med museum och amfiteater att titta på.