Navigation Innehåll Aktiviteter i Österrike

När Habsburgarna kom till makten

Mer än 100 år senare blev Kung Rudolf I härskare – som den förste regenten från huset Habsburg, en ätt som kom att betyda mycket för landet de kommande 650 åren. Centrum i hans rike var Wiener Hofburg. Idag visar tex. Skattkammaren och Sissi-museet hans liv och gärning.

Rudolfskronan, Skattkammare/Hofburg © Österreich Werbung / Lammerhuber
Under Habsburgereran blev landet en stormakt och under Friedrich III övergick landet till att vara Kejsardöme. Genom skicklig giftermålspolitik säkrade Habsburgarna under 1400-talet inflytandet över Frankrike och var till och med kungar över Spanien med dess kolonier.

Kriget mot turkarna
Den stora utmaningen under 1500-talet var turkarna som kom från ost. 1529 belägrade den Osmanska armén Wien, utan framgång. Inkräktarna drog sig tillbaka men hotet fanns under de kommande 150 åren påtagligt kvar. 1683 stod turkarna på nytt utanför stadens portar, men den här gången blev de tillbakadrivna av fältherrarna, bland annat Prins Eugen von Savoyen, ända till bortom Belgrad.

Barock
Befrielsen från det turkiska hotet blev samtidigt startsignalen för en dittills oanad utblomning av konst och kultur. Statusbyggnader som Slott Schönbrunn (vilket idag är ett världskulturarv) och Salzburger Dom uppfördes. Arkitekterna Johann Fischer v. Erlach, Lukas v. Hildebrandt och Jakob Prandtauer samt Daniel Gran, Paul Troger, Franz Anton Maulbertsch skapade klassiska verk. Under Maria Theresias (1717-1780) regim påbörjades djupgående och genomgripande reformer på alla statens områden och hennes son, den upplyste och liberale monarken Kejsare Josepf II. (1741-1790) fortsatte på samma väg.