Navigation Innehåll Aktiviteter i Österrike

Nationalparken Thayatal

På grund av järnridån har denna dal som ligger på gränsen till Tjeckien förblivit nästintill orörd.

Nationalpark Thayatal i Niederösterreich © Österreich Werbung/Popp

Beläget nära gränsen och dess omedelbara otillgänglighet har gjort att cirka 90 procent av skogen till stor del har varit förskonade från mänskligt ingripande.

Här växer nästan hälften av den österrikiska faunan i ett relativt litet område. I andra landskapsområden i Österrik måste du resa längre avstånd för att kunna se förändringar i naturen. I Thayatal är det tillräckligt med att följa floden för att se skogen abrupt skifta utseende när den meandrar genom landskapet.

Vissa igenvuxna ruiner och slott påminner om att tiderna inte alltid varit så fredliga. Och vad verkade otänkbart bara några år sedan, är idag ganska naturligt. Nationalparken ligger i både Österrike och Tjeckien och kan upptäckas från båda sidor, då till fots eller på cykel.

Läs mer om nationalparken Thayatal