Navigation Innehåll Aktiviteter i Österrike

Statsform och invånare

Österrike är en parlamentarisk representativ demokrati som består av nio förbundsländer och är ett av sex länder i Europa som har förklarat sig permanent neutralt. Landet är ett av få som förbundit sig till ständig neutralitet genom grundlag. Österrike är medlem av Förenta nationerna sedan den 14 december 1955 och Europeiska unionen sedan den 1 januari 1995.

Parliament in Vienna
Med en area på 83.858 km2 består Österrike av 9 självständiga förbundsländer eller delstater med egna delstatsregeringar. Lagar och förordningar sköts av den nationella domstolen samt förbundsdomstolen – de två kamrarna i parlamentet.  Österrike är medlem av EU, FN och de flesta FN–organisationer.

Av de cirka 8 miljoner invånare är cirka 98% tyskspråkiga. I de sydliga och östliga delarna av landet finns 6 officiellt erkända etniska grupper – Burgenländska kroater, romer, slovaker, slovener, tjecker och ungrare.
Ca. 74% av österrikarna är romersk-katolska, 5 % protestanter.

Mer information:
Wikipedia: www.wikipedia.com
Österrikist lexikon: www.aeiou.at
Utrikesministerium: www.bmaa.gv.at
Förbundsministerium: www.austria.gv.at